Page 31 - Packaging 3/2021
P. 31

DODAVATELÉ / OBALY
    omezené hmotností produktu. Nové tendenční směry totiž nevycházejí vstříc pouze udržitelným trendům, často i kopírují proměnu v myšlení mladší generace spotřebitelů směrem k primárnímu obalu.
Startuje éra multidržáků plechovek
Dalším zažitým klišé, které v české společnosti dlouhodobě platilo, bylo: „Když pivo, tak do skla.“ Mladší roční- ky si však více oblíbili jak v souvislos- ti s nealkem či energetickými nápoji, tak i pivem, nápojové plechovky. Nižší hmotnost a menší obsah nápoje jsou pro ně praktičtější. Nemluvě, že plechovka poskytuje i lepší bariéru vůči světlu, snižuje riziko rozbití
či zranění při pádu obalu a vzbu-
zuje dokonce i více pocit chladu, který je s kvalitou piva také spojen. Nicméně i u plechovek platí to, co bylo řečeno na začátku. Spotřebitel potřebuje šetřit svým časem, proto
i nápoje v plechovkách do domácností nakupuje jako multipackové balení. Nízká hmotnost ve spojení s relativ- ně malými obaly pochopitelně volá po odlehčené konstrukční variantě obalu sekundárního. Na začátku vývoje však kupodivu nestáli výrobci lepenkových obalů, ale plastových. Plastové držáky různých typů měly ambici nahradit celoobjemové skupi- nové obaly. Ve spojení s udržitelnými tendencemi se však ukazuje, že ko- nečné slovo bude mít v tomto sorti- mentu přece jen asi lepenka. I když prakticky všichni naši hlavní výrobci lepenkových obalů pracují s řadou vlastních i upravených „držákových“ konstrukcí, s počátky této moderní historie je velmi spjat producent Smurfit Kappa, a to především obaly TopClip a GreenClip, které jsou doko- nalým příkladem udržitelných obalů typu „On-the-Go“ pro multipacky nápojů v plechovkách. Vedle lepenky, která je z dlouhodobého hlediska spotřebiteli vnímána jako jeden z nej- ekologičtějších obalových materiálů vůbec, disponují oba obaly i jedním společným konstrukčním znakem.
V konstrukci obal nepoužívá žádné lepidlo, takže neobsahuje žádný další materiál navíc. TopClip plně pokrývá horní část plechovek, chrání je před kontaminací a poskytuje vynikající příležitosti pro vizuální identitu značky. Má dva vyseknuté otvory, takže díky jim s nimi lze na prodej-
ně snadno manipulovat a lze získat vynikající zpětnou vazbu při spo- třebitelských testech. V porovnání
s plechovkami zabalenými do karto- nových obalů/rukávů je u GreenClip pro spotřebitele snadnější vyjmout jen jednu plechovku.
Jak TopClip, tak GreenClip jsou vyrobeny jen z lepenky, zanechávají o 30 % nižší uhlíkovou stopu než spo- třebitelské balení ze smršťovací fólie, neobsahují žádné plasty a jsou 100% obnovitelné, recyklovatelné a biolo- gicky rozložitelné. Obě konstrukční řešení lze použít pro seskupování běžných plechovek do balení po 4, 6 nebo 8 kusech. Výhodou pro spotře- bitele je komplexnost celého řešení, které Smurfit Kappa nabízí. Díky spolupráci se společností KHS, která dodává vysokorychlostní a efektivní balicí stroje pro aplikaci produktu TopClip na plechovky, jsou nyní
k dispozici tři automatizační řešení: manuální, střední a vysoká rychlost.
Kombinace technologií s výsledkem výrazného produktu
Společnost STI Group se rovněž při vývoji multipacku Tangapac zaměřila na udržitelnost, i když trochu jiným směrem. U tohoto typu multipacku využívá dva materiály, oba velmi minimalistickým způsobem, navíc
ve snadno oddělitelné a recyklovatel- né variantě. Tangapac z portfolia STI Group je vhodné pro různé kombinace různého množství plechovek. Název
i vývoj obalu byl inspirován dámský- mi kalhotkami – tangy. Konstrukce skládatelného obalu z vlnité lepenky
Název i vývoj obalu Tangapack byl inspirován dámskými kalhotkami – tangy.
je doplněn o pásku z bioplastu, díky této minimalistické kombinaci jsou plechovky zcela viditelné, snadno se přepravují a jsou jednoduše odnosné. Řadu obalových řešení včetně mul- tipacků nabízí i společnost THIMM. Tento vizionářský producent na-
víc disponuje nejenom tradičním technologickým zázemím, ale jako první v Česku nabízí možnost výroby i na produkčním laserovém výseku Highcon. Především ve spojení s di- gitálním tiskem společnost posouvá zpracování vlnité lepenky na novou, vyšší úroveň především ve flexibil- ních zakázkách všech typů. Laserový výsek nejenže umožňuje jemné rast- ry, které planžetovým výsekem nelze dosáhnout, ale lze ho využít i jako netradiční formu personalizace.
K prémiovým současným inovacím patří KeelClipTM od Graphic Pac- kaging International. Toto řešení ostatně zaujalo porotu v posledním ročníku soutěže Pro Carton / ECMA European Carton Excellence Awards 2020, kde získalo hned dvě prestižní ocenění. KeelClipTM je udržitelné, plně recyklovatelné lepenkové obalové řešení určené k nahrazení plastových typů sekundárního balení. Velkým benefitem je, že je ho možné využít velmi variabilně, prakticky pro všech- ny velikosti plechovek. Díky možnosti orientování plechovek je možné
u skupinového obalu tohoto typu vy- tvořit pro reklamu účelnou kombinaci grafiky obalu a plechovky. Vedle ne- sporného marketingového potenciálu, který řešení představuje (není divu, že jedna ze získaných cen byla Public Award) je i každoroční eliminace plastového odpadu, která nastává díky využití ekologicky příznivější le- penky. KeelClipTM v současnosti bude využívat Budweiser Brewing Group UK jako sekundární obal pro značky Budweiser, Bud Light, Stella Artois
a Beck ve Velké Británii.
  PACKAGING 3/2021 31
   29   30   31   32   33