Page 3 - Packaging 3/2021
P. 3

  
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
      
 DODAVATELÉ
6 Když děláte na sebe, je to jiný pocit. Především svobody
i odpovědnosti.
14 Ve světové soutěži Rumcajsovka vítězí
18 Digitální zušlechťování ražbou
21 Pro digitalizaci je integrace
klíčová
22 Zdravější fast food? A co obaly?
26 Investice Smurfit Kappa
uspokojí široké spektrum potřeb
zákazníků
28 Co vše zmůže mužák!
29 VšetatskýTHIMMmánový
špičkový zvlňovací stroj
30 Budebudoucnostpatřit
lepenkovým multipackům?
36 Nebojtesepersonalizovat 38 Balení výrobků citlivých
na teplo
42 Ceny lepenek a papírů dále
stoupají, zdá se, že lépe už bylo! 52 Online komunikace
v době kovidové
54 Rychloběžka s malou zastavěnou
plochou
59 Kdo chce být na špici, volí
Videojet 1880
65 InovaceJungheinrichpro
nasazení automatických vozíků
ROZHOVOR
10 Kamkráčíš,SYBO?
MANAGEMENT
32 Položky,kterévrozpočtech
nenajdeme
VELETRHY
44 Virtual.drupa dala účastníkům konkurenční výhodu
46 Virtual.drupa překlenula propast mezi světovými veletrhy 2020
a 2024
50 FACHPACK 2021: Připraveno! EKOLOGIE
51 Průmyslplastůvracíúder LOGISTIKA
58 Obalypodtlakem
PAPÍR
60 Recyklacenenílegrace
LEGISLATIVA
62 Požadavky EU si vynutily změnu čtvrtletního Výkazu
35 VzpomínámenaIng.JanaPrause 66 Summary
Obsah
     
   1   2   3   4   5