Page 29 - Packaging 3/2021
P. 29

DODAVATELÉ / TECHNOLOGIE
  Všetatský THIMM má nový špičkový zvlňovací stroj
Pomocí rozsáhlého investičního balíčku pokračuje výrobce obalů a displejů, společnost THIMM, v rozvoji svého českého výrobního závodu ve Všetatech. Jedná se zejména
o instalaci nového, vysoce moderního zvlňovacího stroje, který byl uveden do provozu na začátku letošního roku.
Nový zvlňovací stroj je náhradou za stávající. Již nějakou dobu se
v THIMMu vzhledem ke stále narůstajícímu objemu výroby o vý-
měně zvlňovacího stroje uvažovalo. Jeho výměna souvisela i se změnami na trhu a nákupního chování spotřebi- telů, kdy čím dál více zákazníků využí- vá individualizované obaly. 134 metrů dlouhý zvlňovací stroj MF-A s váleč- kovou logistikou bavorského výrobce strojů BHS Corrugated Maschinen und Anlagenbau má pracovní šířku 2,8 metru a pracuje rychlostí 400 metrů
za minutu. Instalací nového stroje zvýšila společnost THIMM kapacitu pro výrobu vlnité lepenky v českém závodě až o 30 procent. Navýšením vý- robní kapacity může všetatská pobočka dosáhnout obratu až 2 miliardy korun ročně. Vyrábí se zde typy vln E, B, C, T, EE, EB, BC, F a FE. Od zahájení demon- táže po první spuštění výroby trvala výměna strojů jeden měsíc, projektu
se účastnilo přes 10 dodavatelských firem. Součástí projektu bylo i rozšíření výrobní haly z důvodu délky stroje
a přístavby pro sklad rolí.
A v jakých parametrech předčí nový stroj ten starý? Ve všech – ať už jde
o rychlost výroby, kapacitu, efektivnější zpracování digitálně předtištěných rolí nebo zpracování papírů s nižšími plošný- mi hmotnostmi a možnost výroby F vlny. Sníží se počet obsluhujícího perso- nálu. V THIMMu nyní mohli přejít
z třísměnného na dvousměnný provoz a kvalifikaci pracovníků využili pro jinou činnost v rámci zpracovatelského procesu. V budoucnu, s očekávaným navýšením kapacity, opět zavedou třísměnný provoz.
Nový zvlňovací stroj přesvědčí
i v oblasti udržitelnosti
Ve srovnání s předchozím strojem je
spotřeba energie na výrobu jednoho metru čtverečního až o 15 procent nižší. Úspora energie souvisí zejména se snížením výrobních teplot na stroji. Stroj také umí pružněji reagovat na po- žadované změny teploty pro jednotlivé složení lepenek. Příkon je daný typem vyráběné lepenky.
Michael Weber, vedoucí podnikové strategie a marketingu skupiny THIMM: „Nový zvlňovací stroj může optimálně zpra- covávat digitálně potištěné role a je vhodný pro velké i malé výrobní série. Díky tomu můžeme ještě lépe plnit požadavky našich zákazníků na menší objednaná množství
a kratší dodací lhůty. Moderní stroj má také vlastní systém kontroly kvality. Investicí
do nového zvlňovacího stroje dále zvýšíme konkurenceschopnost našeho velmi dobře zavedeného českého závodu.“
Společnost THIMM také investovala do nového meziskladu, přípravny lepi- dla a do většího skladu na role. Kromě toho byla rozšířena výrobní hala a byly
Michael Weber
pořízeny nové elektrické vysokozdviž- né vozíky. Celkem společnost na poboč- ce investovala asi 10 milionů eur.
Také zaměstnancům pobočky přiná-
ší investice nové možnosti a výzvy. Michael Weber: „Pro týmy ve výrobě je uvedení do provozu takového komplex- ního a moderního zařízení atraktivním
a zajímavým úkolem. Díky týmové práci a podpoře ze strany našich dalších závodů na výrobu obalů se ho podařilo velmi dobře zvládnout.“
    PACKAGING 3/2021 29
   27   28   29   30   31