Page 27 - Packaging 3/2021
P. 27

 Smurfit Kappa zásadně rozšiřuje své výrobní kapa- city ve čtyřech výrobních závodech v České repub- lice a na Slovensku díky významné investici ve výši
20 milionů eur. Tato investice ještě více zdůrazňuje závazek společnosti Smurfit Kappa vůči svým zákazní- kům a závodům ve východní Evropě.
Uvedená investice se skládá ze čtyř velkých projektů, tří realizovaných
v České republice, v závodech Smurfit Kappa Žebrák, Žimrovice a Olomouc, a jednoho na Slovensku, ve Smurfit Kappa Štúrovo. Očekává se, že všech- ny čtyři projekty budou dokončeny do konce tohoto roku.
Edwin Goffard, provozní ředitel Smurfit Kappa Europe Corrugated, okomentoval tuto investici: „Tato významná investice společnosti Smurfit Kappa znamená závazek dalšího rozvoje našich poboček ve východní Evropě. Z pro- duktového i geografického hlediska mají Smurfit Kappa Česká republika a Slo- vensko vynikající polohu pro to, aby byly schopny splnit potřeby rozvíjejícího se
a stále rostoucího trhu, přičemž tato inves- tice podpoří další růst našeho podnikání.“
Smurfit Kappa oznámila významné investice ve výši
20 milionů eur v České republice a na Slovensku.
DODAVATELÉ / OBALY
   V rámci této investice budou insta- lována nová zařízení na zpracování lepenky, která zvýší kapacitu ročně
o více než 100 milionů potištěných obalů. Tato nová nejmodernější vybavení umožní závodům uspo- kojit rostoucí poptávku zákazníků
po udržitelných papírových obalech a konzistentně dodávat vysoce kvalit- ní obalová řešení.
Zdeněk Suchitra, generální ředitel Smurfit Kappa pro Českou republiku a Slovensko, uvedl: „Jsme nesmírně rádi, že můžeme být svědky pokračují- cího růstu a úspěchu našich zákazníků zde v České republice, na Slovensku
a v Maďarsku. Tato nová investice dokazuje, že jsme skvěle vybaveni pro uspokojování širokého spektra potřeb na-
šich zákazníků a budeme i nadále na trh dodávat naše vysoce kvalitní řešení
s nejvyšší možnou efektivitou.“ Zásluhou investice má společnost Smurfit Kappa příležitost zajistit zaměstnancům ještě bezpečnější
a ergonomičtější pracoviště. Kromě zlepšování života svých zaměstnanců si společnost stanovila další nové cíle, a to dodávky udržitelných obalů zá- kazníkům, snižování svého dopadu na životní prostředí v oblasti spotřeby vody, odpadů a emisí uhlíku, podporu svých komunit, vytvoření podmí-
nek pro různorodost na pracovišti, zastoupení žen a také ochrany zdraví a bezpečnosti. Tyto cíle jsou sledová- ny už od roku 2005 a jsou součástí závazku Better Planet 2050.
   
   25   26   27   28   29