Page 22 - Packaging 3/2021
P. 22

Dobrou zprávou je, že podobně jako i další spektra jiných odvětví, soustředí se fast food stále častěji na otázky udržitelnosti, případně
i jeho začlenění do systému cirkulár- ní ekonomiky. Fast food tedy pracuje se svou nabídkou jako s celkem, tedy včetně obalů. Trendy, jako i u jiného sortimentu, jdou směrem k optima- lizaci obalů, alternativním formám obalových materiálů méně zatěžují- cích životní prostředí, ať už z hlediska strukturálního obalového designu, tak i využití tiskových barev apod. Sympatické na řetězcích fast food jsou jejich prospěšné společenské aktivity. Již v roce 2018 se společnost McDonald’s zavázala nejpozději
do roku 2025 100 % svých obalů recy- klovat nebo vyrábět z obnovitelných zdrojů. Hned v následujícím roce uči- nil podobně „udržitelný slib“ řetězec
TEXT: JANA ŽIŽKOVÁ
KFC především ohledně plastových obalů. A následně podobné sliby daly i další velké řetězce, jako Taco Bell, Starbucks, Wendy´s, Shake Shack
a mnohé další.
Na druhou stranu je však nutné podotknout, že fast foody jsou pod drobnohledem řady společenských skupin, a to se týká i používaných obalů. K nejžhavějším novinkám po- slední doby patří zprávy o toxických látkách jak v nabídce některých ná- kupních tašek, které nabízejí řetězce, tak i v obalech, které využívají právě fast foodové jídelny a prodejny.
Fast foody mění přístup
k produktům, obalům, i značce
S akcentem na zdravý životní styl došlo v posledních letech i k proměně přístupu fast foodových řetězců, které se často soustředí nejenom na im- plementaci zdravějších výrobních postupů při přípravě potravin, ale
i lépe informují své zákazníky. Vedle chvályhodné „edukační“ činnosti patří řetězce tohoto typu i k těm, které přijímají společenskou zodpovědnost za životní prostředí. To se pozitivně odráží nejenom v přístupu k vlast- ním produktům a jejich přípravě, ale
i v používání obalů. Primární snahou je snižování celkové ekologické stopy. V porovnání se situací zhruba před dvěma lety jen společnost McDonald’s díky ekologičtějším variantám obalů nyní ročně v České republice ušetří desítky tun plastu. U řady obalů došlo k úplnému přechodu z plastových obalů na papírovou alternativu (na- příklad kelímky bez plastových víček, eliminace plastových brček, výměna plastových příborů za ekologickou dřevěnou variantu z šetrně obhospo- dařovaných lesů apod.).
Vedle společensky přínosných aktivit se další změny u fast foodových obalů týkají především jejich designu. Již
na konci loňského roku McDonald’s odtajnil některé další směry, kterými se chce vydat. Americký řetězec rych- lého občerstvení prezentoval ve formě videa na kanálu YouTube novou sérii obalů, která by měla globálně zasáh- nout sortiment restaurací. Ukázána byla velká žlutá krabice, na větší hamburgery graficky jednoznačně potištěné krabičky, papírové obaly
na malé hamburgery, promyšlenější obal na brčko, tradiční obal na hra- nolky a motivem jablek potištěný obal na taštičku. Vše v jednoduchém designu, snadno rozeznatelné a s vý- raznými barvami.
Brand však pozměňuje i konku- rence. Po více než 20 letech Burger King představil nové logo a vizuální identitu, která se dotýká i obalů. Nové
DODAVATELÉ / OBALY
  Zdravější fast food?
A co obaly?
Řetězce rychlého občerstvení se již několik let soustředí na ozdravění svých jídelníčků. Současně s těmito trendy se objevují i různé nové startup projekty, které již od počátku nabízejí fast food produkty v bio-, vegan- či eko- variantách. Dochází v této souvislosti však i k nějakým obalovým proměnám?
    22 PACKAGING 3/2021


   20   21   22   23   24