Page 20 - Packaging 3/2021
P. 20

DODAVATELÉ / RAŽBA
     LÁSZLÓ DÓSA,
jednatel společnosti KURZ Czech & Slovak: „Naši zákazníci, tiskaři, již nemusejí volit mezi rychlostí a kvalitou. Mají obojí
a ještě mnohem víc.“
do 6 000 archů za hodinu s použitím obou technologií zušlechtění sou- časně. Hlavní přínos pro tiskárny popisuje László Dósa: „Nebavíme se už jen o výhodách zušlechtění pro digitál- ní nebo konvenční výrobu, ale hlavně
o rychlosti výrobců uspokojit požadavky svých zákazníků. Výrobci už nemusejí trávit čas kalkulacemi zakázky, výrobou nástrojů, tiskových desek a podobně. Zákazník má hotovou svou zakázku již do hodiny a navíc může měnit digitální data pro simulaci různých designů.“
Jordi Giralt rozlišuje tři fáze vývoje digitálních aplikací: „V první fázi jsme vyvinuli techniky, při nichž ražební fólie přilne k černému toneru. Druhou techni- kou je tisk přes fólii – plochá 2D. A třetí technikou je nanášení fólie a parciálního laku v různých tloušťkách najednou. Ten nazýváme ’vyvýšená 3D ražba’.“
László Dósa dodává: „Poslední tech- nika 3D ražby, kterou jsme aplikovali na obálku tohoto časopisu, byla pro- vedena při jednom průchodu strojem. DM-MAXLINER 3D nanesl parciální lak plus lepidlo. Po jejich částečném vytvrzení jsme znovu aktivovali pouze
lepidlo, které jsme metalizovali – pře- nesli jsme kovové vrstvy ražební fólie. Mluvíme o dvou technologiích v jed- nom průchodu, ale abych byl přesný, ve skutečnosti jsme kombinovali tři technologie v jednom průchodu. Další výhodou je (což na obálce není), že každý kus může být originální díky perzonalizaci.“
Pro získání vzorků, zušlechtění materiálů nebo prohlídku stroje neváhejte kontaktovat Svetlanu Holečkovou Svetlana.Holeckova@czkurz.com www.czkurz.com
   20 PACKAGING 3/2021
   18   19   20   21   22