Page 19 - Packaging 3/2021
P. 19

DODAVATELÉ / RAŽBA
    šířek 340 a 430 mm nebo archových materiálů od formátu SRA3 až do B1, inline a offline řešení. V současné době se jedná o celkem devět strojů
a další jeden ve fázi vývoje. Všechny jsou vybaveny tiskovými hlavami
s vysokým rozlišením 600 × 600 dpi.
Plochá (2D) digitální ražba fungu-
je na principu inkoustového tisku
na lepidlo ražební fólie. Tisk následně po zahřátí laminačním silikonovým válcem aktivuje lepidlo a v potiště- ných místech přenáší metalickou ražbu na potiskovaný substrát (archo- vý nebo rolový materiál). Výhody 2D ražby jsou v neomezených možnos- tech barevného přetisku, pokud je ražba aplikována před tiskem. Při aplikaci po tisku slouží jako dokonču- jící zušlechtění.
Při vyvýšené (3D) digitální ražbě se fólie přenáší na potištěný substrát UV lakem. V závislosti na požadovaném efektu se liší také výška nánosu laku s minimálním množstvím 4 g/m2. Vlajkovou lodí 3D ražby je největší stroj DM MAXLINER 3D, vyráběný společností Steinemann DPE v St. Gallenu ve Švýcarsku. „V rámci celého trhu digitálních strojů se jedná o unikát- ní řešení s dvojím zušlechtěním v jednom průchodu strojem – parciální UV lak
a UV lak s metalickou ražbou. Vysoké rozlišení inkoustových tiskových hlav, 600 dpi, umožňuje extrémně tenké náno- sy laku od 4 g/m2 pro vzory s jemnými liniemi, které zůstávají ostře vykres-
JORDI GIRALT, Global Head of Development and Sales for DIGITAL METAL® Solutions: „Majitelé značek potřebují více variant obalů v menším množství a s co nejmenší zásobou.“
  leny i po ražbě,“ uvedl László Dósa, jednatel společnosti KURZ Czech & Slovak, s. r. o.
Makulatura při rozjezdu zakázky je jeden arch!
Maximálně efektivní jsou přípravné časy, které se u nové zakázky pohy- bují v rozmezí 5–8 minut. Skener skenuje již pozici prvního archu při průchodu strojem a automaticky ho porovnává s nahranými daty. SW velmi rychle podle skutečné pozice archu ve stroji přenastaví obě tiskové hlavy (pro lak i lepidlo). Díky této technologii, která z hlediska přesnosti a rychlosti překonává všechna dnes dostupná řešení, je již druhý arch
v přesném registru a tedy prodejný.
Produkční rychlost stroje DM MAX- LINER 3D ve formátu B1 je od 3 500
  PACKAGING 3/2021 19   17   18   19   20   21