Page 16 - Packaging 3/2021
P. 16

DODAVATELÉ / ETIKETY
   Jakou s tím máte zkušenost?
„Dříve se vinaři v designu etiket ome- zovali na motivy révy, lístků a hroznů, později kostelíků apod. Etikety si byly navzájem velmi podobné, necharakteri- zovaly samotného vinaře a zákazníkovi splývaly. Dnes už je také u nás trend dávat do etiket svůj příběh. Každý vinař je odlišný a má svůj charakter. Pokud zákazník vinaře osobně nezná, věříme, že etiketa je tzv. „kapitolou první“. Díky ní se v klientovi probudí zájem v sezna- mování pokračovat a víno koupit.“
Jsou vinaři více konzervativní, pokud jde o etikety, nebo jdou více do moderních? Dají si od vás poradit? „Ano, boj s konzervativností vinařů je náš denní chléb. Naštěstí už vidíme, že se to láme a vinaři v sobě nacházejí odvahu odlišit se a dělat to po svém. Pomáhá ur- čitě generační výměna vinařů, ti mladší se nebojí experimentovat.“
Nepožadují grafici nejprve ochutnáv- ku toho konkrétního, aby pak udělali etiketu na míru? :-)
„Určitě doporučujeme, aby se grafik s vi- nařem osobně poznali, protože to velmi prospívá výslednému designu. Kdo zná vinaře, ví, že se to bez vína neobejde.“ :-)
Obligátní otázka: Co vy a covid?
„Jak jsme zmínili, kopírujeme sezónu vinařů a realitou je, že i vinaře covid za- sáhl. Nejvíce ty, kteří dodávají do gastro sektoru. Naštěstí je ale víno komoditou, které se český spotřebitel nevzdá. A tak vinaři i my máme stále práci. Možná
jste zaznamenal naši iniciativu To si vypijeme, která reagovala na první vlnu covidu vloni v březnu. Natočili jsme s vinaři video, které se stalo virálním. Hlavní myšlenkou byla výzva směrem
ke spotřebitelům: »Dejte při nákupu přednost moravskému a českému vínu před zahraničním«. Do akce se zapojily stovky vinařů, získali jsme tisíce fanoušků na sociálních sítích a myšlenka se tak šíří dodnes.“
Prozradíte nám, jaké jsou současné trendy v etiketách?
„Obecně v posledních letech sledujeme od- klon od plastových etiket, které sice dobře drží ve vlhku, ale k vínu, jako přírod- nímu produktu, se nehodí. Velký boom zaznamenávají samolepicí materiály se strukturou a vyšší plošnou hmotností. Světoví výrobci materiálů vyvíjejí nové „papíry“ speciálně určené pro vinařský
segment, tak, aby odolávaly vlhkosti
a změnám teplot, ale současně splnily náročné požadavky na design. Vinaři mohou vybírat z materiálů vyrobených z bavlny, materiálů s obsahem drcených semen vinné révy, trávy... Trendem jsou také materiály z recyklovaných mate- riálů s důrazem na udržitelnost životní- ho prostředí.“
Můžete zmínit nějaké rarity
ve zpracování?
„Zatím ne často používané jsou netra- diční kombinace technologických postu- pů. Zajímavý efekt dosahuje kombinace více odstínů horké ražby nebo tisk přes ražbu, který umí vytvořit dojem meta- lického barevného tisku. Další odlišnos- tí může být atypický nepravidelný tvar etikety, která se odlišuje od ostatních. Náročnou technologickou specialitou
jsou etikety s průhledy na láhev, které do grafiky etikety zapojují i barevnost samotného nápoje. Odvážný zákazník může využít možnosti vrstvení několika materiálů přes sebe, etiketa tak přináší nový rozměr jak vizuálně, tak na dotek. Výsledek vždy závisí na úzké spoluprá- ci grafika a tiskárny, společně hledají cestu, jak proměnit odvážný nápad
v realitu.“
Etiflex – 30 lidí a kolik radosti přinášejí
Vinná kultura se za posledních 30 let hodně pozvedla. Již dlouho neplatí moravské rčení: „To víno je dobré, Pra- žáci to vypijó.“ A ruku v ruce s obli- bou vína a stoupající kulturou kolem něj stoupají i nároky na etikety. Je dobře, že rodinné tiskárně Etiflex se
s tímto trendem daří držet krok.
 16 PACKAGING 3/2021
   14   15   16   17   18