Page 15 - Packaging 3/2021
P. 15

DODAVATELÉ / ETIKETY
     vinařskou. Největší vrchol je tedy na jaře, kdy vinaři zatřiďují nové ročníky, pak
na podzim a před Vánocemi, kdy vina- řům roste odbyt. I když poslední dobou už se nám zdá, že máme sezónu neustále, práce máme naštěstí dostatek.“
Dnes je moderní mít všecko s ně- jakým příběhem, vína nevyjímaje. Měli jsme v časopisu nedávno článek o italské etiketě s velrybou na vinici a máme už i u nás etikety podobné.
  cujeme s jednotlivými designéry i studii napříč celou republikou. Podle nároků
a představ klienta vždy vybíráme nej- vhodnějšího partnera, se kterým pak spo- lečně pracujeme na designu a následném technologickém postupu výroby etiket.“
Jaký je průměrný náklad etiket? Dě- láte např. bianko etikety a digitální dotisk? Jaké druhy etiket vlastně dě- láte a jak je vyřezáváte (protlačujete)? „Náklad je velmi individuální v závis- losti na velikosti klienta, mohou to být stovky i statisíce etiket v jedné objednáv- ce. U vinařů jsou bianko etikety s násled- ným dotiskem velmi oblíbené, jelikož jim umožňují pružně reagovat na poptávku a nemusí jim ležet v etiketách zbytečně moc peněz. Druhů etiket je nespočetné množství. Každá etiketa je originálem vytvořeným na zakázku přesně podle po- třeb zákazníka. Tiskneme na flexotisko- vých strojích a digitálním stroji, následně etikety offline zušlechťujeme na několika dalších strojích a vysekáváme rotačně.“
Jaký nejnižší počet etiket jste ochotni jako zakázku přijmout?
„Našemu klientovi vyrobíme i jen jednu etiketu. Pro vinaře často tiskneme v men- ších nákladech firemní etikety s logy jejich zákazníků, různé speciální edice etiket, svatební etikety apod.“
Máte i zahraniční klientelu?
„Dodáváme etikety také řadě vinařů v Rakousku, na Slovensku a tiskneme i pro francouzské vinaře.“
Jak se zrodila Rumcajsovka? Je to etiketa, na kterou jste nejvíc pyšní? „Pyšní jsme na spoustu etiket, které nám prošly rukama. Pro nás největším
oceněním je vždy spokojenost zákazníka. Přesto nám samozřejmě světový úspěch etikety na Rumcajsovku udělal velkou radost.
Pálenka Rumcajsovka pochází z Jičína, města spjatého s postavičkou pohád- kového loupežníka Rumcajse. V grafice etikety se již tradičně objevuje Valdická brána, nejznámější jičínská věž, která přechází v Rumcajsovy vousy a sym- bolizuje písmeno J. Povědomá etiketa tak dostala nový uhrančivější vzhled
a netradiční zpracování, které láká pohled i dotek. V útrobách kamenné věže na etiketě se ukrývá tepající manufaktu- ra na výrobu pálenky. Propojený systém hodinového strojku, potrubí a budíků vystupuje ve stříbrném tisku kombinova- ném se zlatou horkou ražbou. Plasticitu grafiky dotvářejí embosované fragmenty v kresbě. Metalický motiv s filigránskými detaily výborně kontrastuje na probarve- ném černém materiálu Soft touch black.“
Jaké to je, dostat cenu v celosvětové soutěži? To už přeci něco znamená! A přináší to nové klienty?
„Velmi si ocenění vážíme. Přesto zůstá- váme pokorní a zavazuje nás to k další poctivé práci. Samozřejmě je to dobré PR pro naši tiskárnu, určitě nám ocenění pomohlo získat nové klienty. Nejsme
už známí pouze v našem regionu, ale ví se o nás už v celé republice a teď také i ve světě.“
Kolik máte zaměstnanců?
„Momentálně má rodina Etiflex 30 členů.“
Předpokládám, že máte také sezónní výrobu. Kolik vrcholů v roce máte? „Naše sezóna přesně kopíruje sezónu
PACKAGING 3/2021 15

   13   14   15   16   17