Page 14 - Packaging 3/2021
P. 14

DODAVATELÉ / ETIKETY
  Ve světové soutěži
Rumcajsovka vítězí
Po ní se to soutěží :-)
 Ne každý, kdo pije víno, zná rodinnou tiskárnu Etiflex v Břeclavi. Ale, možná ano, možná ne, s trochou nadsázky Etiflex zná každý vinař. A nejen tuzemský. Protože tato tiskárna je na vinné etikety specialistou. A že to umí dobře, dosvědčuje i vítězství jejich etikety pro alkoholický nápoj Rumcajsovka v celosvětové soutěži obalů – Worldstar global packaging award. Na otázky Packagingu odpovídala majitelka společnosti Lucie Hotařová.
 Jsem si téměř jist, že náš večer- níček O loupežníku Rumcaj- sovi (a spol.), jehož autorem
je Václav Čtvrtek, mj. od jeho smrti uplynulo letos již 45 let, obletěl celý svět. Rumcaj-
sovy příběhy uspávají děti
po celém světě a možná i díky eti- ketě tiskárny Etiflex přijdou na chuť
Rumcajsovce i jejich tatínkové
a maminky.
Prohlédl jsem si velice pěkné webové stránky tiskárny, abych se o ní do- zvěděl něco bližšího a začetl jsem se
i do její historie. A zavolal jsem Lucii Hotařové, zda by nemohla „svou“ tis- kárnu a její produkty přiblížit i našim čtenářům. Ochotně svolila.
Máte hezké a milé webové stránky. Kdo vám je dělá? Zvláště mě potěšil obrázek u vzpomínky na vašeho otce, pana Pálku, zase jsem viděl
po dlouhé době sázítko a písmovku. Což ve mně, jako „olověném sazeči“, vyvolává nostalgické vzpomínky. „Na řemesle svého otce si zakládám, letos je tomu 30 let, kdy začal podnikat
s jedním tiskařským strojem v garáži.
V tiskařině jsem vyrostla a vůně barev
a zvuk tiskařských strojů patří do mých vzpomínek. Přestože se polygrafie obrov- sky vyvíjí zvláště v oblasti digitalizace, stále si velmi zakládáme na poctivé ruční práci a řemesle. Díky letitým zkušenos- tem a stovkám etiket, které prošly našima rukama, jsme schopní plnit náročné požadavky zákazníků a tvořit krásné etikety, což nás naplňuje.“
Specializujete se na vinařské etikety a další potřeby pro vinaře. Myslím tím třeba potisk víček či krčků. Jaký- mi technologiemi tisknete? Neděláte pro vinaře ještě víc?
„Lokalita jižní Moravy nás nasměrova- la na oblast vinných etiket. Pro vinaře vyrábíme především etikety, tiskneme nejčastěji flexotiskem nebo digitálním tiskem. Etikety nás baví, protože jsou náročné na následné zpracování, zu- šlechtění formou horké ražby, embossin- gu, sítotisku a kombinací všech těchto technologií. Pomáháme vinařům také vymýšlet design etiket a spolu s nimi tvoříme jejich příběh a tvář.“
Máte více grafiků? Svých, či externích?
„Interně u nás pracuje několik grafiků, kteří se zabývají předtiskovou přípravou etiket do výroby. Externě pak spolupra-
   14 PACKAGING 3/2021
   12   13   14   15   16