Page 12 - Packaging 3/2021
P. 12

ROZHOVOR / SVAZY
     Nová adresa Obalového institutu SYBA:
Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, info@syba.cz, www.syba.cz
Máš za sebou již několik let práce
v SYBĚ, jaké jsi měla plány, záměry, když jsi vstupovala, a musela jsi je měnit?
„Moje plány se nemění, jsou stále kon- zistentní jako na začátku. SYBA byla,
je a bude profesním svazem, se vším,
co k tomu patří. Chceme všem našim členům, ale i dalším klientům, poskyto- vat špičkové odborné služby, poraden- ství a samozřejmě vyvíjet i příslušný lobbing, aby byl ku prospěchu našemu obalovému průmyslu. Pomáháme našim členům i v oblasti legislativy. Ráda bych propojila výrobce obalů a jejich uživatele. Myslím, že právě Obalový institut SYBA by mohl dále zlepšit komunikaci mezi obaláři a jejich klienty, což by bylo jistě výhodné pro obě strany.
Za jednu ze svých priorit považuji hledání možností vzájemného chápání problematiky obalů mezi průmyslem
a státní správou. To je věc, kterou bych ráda zprostředkovala.“
Noví členové SYBY
„Nově jsou členy SYBY i uživatelé obalů. Chci, abychom byli otevřenější vůči nejenom výrobcům obalů, ale i jejich uži- vatelům, aby se více zapojovali do našich aktivit. Abychom na té druhé, uživa- telské straně měli poučené posluchače, zákazníky. Když naši členové přihlásí svého zákazníka na některou z našich akcí, dostanou výraznou slevu.
Funguji přes sociální sítě, LinkedIn, Instagram, jsou to platformy, kdy se můžeme otevřít dalším sektorům, které obaly využívají, vzdělávat je, napří-
klad prodejce kancelářských potřeb.
Mají ve svém sortimentu, například i to „bambusové“ nádobí, jednorázové obaly. I oni se na nás obracejí s dotazy, co dělat, až bude zákaz prodeje jednorázového gastro nádobí. Protože oni uvádějí výrobek na trh a jsou za něj tím pádem odpovědni.“
Čas, který jsme s Ivou Werbynskou strávily, rychle utekl, a jak už to tak bývá, k řadě otázek jsme se nedosta- ly :-). Tak snad příště.
 seminář dvě hodiny, nebudou účastníci muset k nám cestovat hodinu a půl, napří- klad. Leccos se podařilo změnit již v rámci loňského podzimního a nyní jarního turnusu. Máme dost nových firem, které se dříve neúčastnily, jsou to firmy z Moravy, jižních Čech, zkrátka z daleka, a pro ně bude lepší, když si na to vyhradí čas ve své kanceláři. Počkáme, jaká bude situace, posoudíme to a uvidíme. Myslím si, že se lidi budou chtít vidět a potkat naživo.
Co se týká poradenství a konzultací, ty přebírám postupně po Vladovi, nasávám informace poměrně rychle, protože mě
to baví.
Vím, že studuješ..., je to obalařina?
„Nestuduju obalařinu.“
A inženýrský program na České zemědělské univerzitě, na který se nyní chystáš, na co bude zaměřen? „Vybrala jsem si ekologické zaměření. Ochrana vod, vzduchu, půdy, i evropská legislativa jsou pro mé kombinované studium ideálními tématy, ta mě zajímají, a znalosti i z těchto oblastí budu moci
do budoucna nabídnout našim členům. Také bych chtěla navázat vztahy s fakul- tou například z hlediska výzkumu. To mě čeká od října. Měla jsem zájem i o odpado- vé hospodářství, ale bylo otevřeno jen denní studium, to by bylo pro mě už náročnější.“
Soutěž Obal roku
Na konci srpna se sejdeme na po- suzování přihlášených exponátů
do letošní soutěže Obal roku, kde jsem členkou hodnotitelské komise. Jaké trendy a změny můžeme čekat
v příštím ročníku či ročnících? „Rozhodně si myslím, že tam bude pokra-
čovat trend udržitelnosti, který se hodno- tí již několik let. A také téma pandemie, která nám ovlivňuje obaly doposud. Je tady obrovský nárůst e-shopů, jiných typů balení potravin i různých potra- vinových doplňků, takže očekávám vliv pandemie na způsob balení... V současné době jsme zahájili přihlašování do soutě- že, firmy s námi konzultují své přihlášky, popisy apod. Prezentace obalu bude
v kombinaci s online propojením. Stejný jako loni bude způsob hodnocení, budou tři možnosti prezentace obalu. První typ, kdy si jej přijde přihlašovatel prezentovat sám, druhý, kdy bude prezentace vedena přes aplikaci Zoom. A do třetice, že to odprezentujeme my, o což byl v minulosti nejmenší zájem, protože porota k tomu má vždycky nějaké doplňující otázky,
na které neumíme v tu chvíli odpovědět. Termín hodnocení poroty je daný, úterý
a čtvrtek posledního srpnového týdne. Vě- říme, že pandemie dovolí, abychom se sešli jako vloni. Ve čtvrtek bude následovat
po hodnocení neformální večírek, letos aby se podpořil networking, budou pozváni
i všichni absolventi kurzu Certifikovaný obalový technik a externí školitelé, aby se mohli podívat na hodnocené exponáty, inspirovat se, seznámit se s dalšími.
Ve WorldStar Packaging Award jsou pravidla pořád stejná. Slavnostní vyhlašování oceněných v této celosvětové obalové soutěži bylo 9. června. Naše oceněné firmy své trofeje již mají – Česká republika a Slovensko zaznamenaly his- torický úspěch, máme 14 oceněných oba- lů. V loňském ročníku, i přes obrovskou asijskou konkurenci, se čeští a slovenští konstruktéři rozhodně neztratili.“
12 PACKAGING 3/2021
   10   11   12   13   14