Page 11 - Packaging 3/2021
P. 11

ROZHOVOR / SVAZY
  nejen sektor B2B, ale také vzdělávat spo- třebitele, retail. Mluví se o třídění anebo zálohování plastů. Oba směry chtějí více r-petu v materiálu, snížení litteringu, aby se plast neválel v přírodě. Jde o snížení
a další využití odpadu, cíl je stejný. Ale jsou to dvě rozdílné cesty. Je třeba zvážit jejich klady a zápory.“
Chci propojit průmysl a státní správu
„Legislativa je jednou z věcí, které se hodně věnuji, chci být ještě více spojnicí, než byl Vlado, mezi průmyslem a stát- ní správou, ministerstvy apod. Víc se do toho ponořit, abych věděla, na koho se obrátit s požadavky či konkrétní pro- blematikou. Například s ministerstvem průmyslu a obchodu máme teď bezvad- nou spolupráci. S ministerstvem pro životní prostředí se nám to někdy daří, někdy méně.“
Obracely se na vás v době pande- mie tyto složky kvůli pomoci nebo vaší zkušenosti s obalovým trhem? „V první vlně pandemie jsme byli takřka v denním kontaktu s ministerstvem průmyslu, kde potřebovali například
do Fondu státních hmotných rezerv oba- ly určitého typu, radila jsem jim, na koho se mají obrátit, nebo že obaláři na to doporučují jiná řešení apod., doporučila jsem jim naše členy, dala kontakt, »... do- mluvte se, jestli mají volnou kapacitu!...,« ministerská představa o času byla: »... dneska tam zavoláme, zítra nám to dodají...« Nebo, když se zavřely státní hranice, někteří dodavatelé obalových
prostředků z Itálie nevěděli, jak dostat potřebné produkty k nám, hledali kon- takty na zdejší výrobce. Nejhorší byla první vlna, potom to bylo už jen lepší, fir- my jsou pružné, po první vlně koronaviru si ihned sestavily krizové a akční plány
a na podzim už takovou podporu od nás nepotřebovaly.
V době pandemie se řešil nedostatek sbě- rového papíru, který je jednou z hlavních surovin pro výrobu vlnité lepenky. O tom jsme ostatně na našich stránkách i s pří- slušnými čísly a za součinnosti s SVVL (Svaz výrobců vlnitých lepenek) všechny naše klienty informovali. Reagovali jsme tak na otázky, které k nám přicházely hlavně z logistických firem. Poradenskou činnost jsme v době pandemie uskutečňo- vali standardně, myslím, že na tuto naši činnost pandemie vliv neměla.
Jak dál s Obalovou akademií?
„Vzdělávání v rámci Obalové akademie jsme přesunuli do distančního.“
Vrátí se to zpátky? ptám se. K tomu Iva Werbynská:
„Bude se to lišit podle typu akce. Nemys- lím se, že zůstanou jen online. Virtuální prostředí má sice řadu výhod a snižuje
i ekonomickou a časovou náročnost,
na druhou stranu však neumožňuje plnohodnotně pracovat s materiálem, vzorky apod. A upřímně, v podstatě neznám dnes nikoho, kdo by se netěšil, že se opět vrátíme do „kontaktního“ prostředí. Přikláním se tedy k tomu, že v blízké budoucnosti bude zájem o oba typy školení, nebo přesněji o kombinaci těchto dvou typů.
Je část akcí, která zůstane online, bude záležet na tématech. Když bude trvat
      
plochý výsek „Made in EU“
              Koenig & Bauer         
   
Koenig & Bauer (CEE) Sp. z o.o.        
 
   9   10   11   12   13