Page 10 - Packaging 3/2021
P. 10

ROZHOVOR / SVAZY
  Kam kráčíš,
SYBO?
S Ivou Werbynskou, ředitelkou SYBY, přesněji OBALOVÉHO INSTITUTU SYBA, s. r. o., jsem se sešla v jejich novém sídle v průmyslové zóně v Horních Počernicích. Nové sídlo si pro svou společnost Iva vybrala dobře. Příjemný, sluncem projasněný prostor, dostatečná parkovací plocha, poloha u dálnice, to vše přesvědčilo Ivu, že to bude pro SYBU to pravé místo. Vybavení nejmodernější technikou také umožňuje bezproblémová školení a semináře, což je v současné době, kdy SYBA školí distančně, hodně důležité. S Ivou Werbynskou se již dlouho znám, proto to tykání. Od Evy Skopkové.
Nejen, že je Iva Werbyn- ská sympatická mladá dáma, ale je také pozornou hostitelkou, vůbec jsem nečekala, že si rozhovor budeme
moci osvěžit ochutnávkou rozma- nitých tapas. Iva mi vysvětlila, že je důležité dělat přestávky, protože se člověk při přednáškách rychle unaví, což dobře zná z kontaktu se svými posluchači na všech online platfor- mách při školení. Zajímalo mě, jak se změnila její práce a práce kolegů
v době pandemie, čím si prošli a jaké další plány má Iva se SYBOU.
Stále aktuální udržitelnost
V současnosti ze všech stran skloňo- vaná udržitelnost je trendem, které- mu se SYBA v minulosti již věnovala a toto téma bude stále více rezonovat v jejích seminářích, webinářích a ško- leních. Postoj SYBY byl i v minulosti k tomuto tématu ryze pragmatický. Jak říká Iva Werbynská, „je to věc,
na které jsem se už kdysi dávno názorově shodla s Vladem Volekem, nikdy jsem nebyla slepým zastáncem tzv. green- washingu, o kterém píši ve svých článcích a příspěvcích. Greenwashing tu je, spous- ta věcí se natírá tzv. nazeleno.
Například diskuse o používání „bam- busových“ pohárků či kelímků, které jsou v případě teplých nápojů skutečně nebezpečné. Pohárky nesou označení jako „bambusové“, „vyrobené z bam- busu“ nebo „vyrobené z přírodě přátel- ského bambusu“. Spotřebitelé tedy mají mylný dojem, že se jedná o čistě přírodní produkty. Bambusový pohárek však zdaleka není vyroben jen z bambusu. Aby nádobky držely svůj tvar, k tomu
se využívají plasty, tzv. melaminové pryskyřice, z nichž se do horkých nápojů uvolňují škodlivé látky.
Spousta lidí „hejtuje“ plasty, ale neuvě- domuje si, že se bez nich již neobejdou. Když to vezmeš namátkou, z čeho jsou např. kontaktní čočky? Když máš nemoc- né srdce nebo cévy, katetr, kterým se cévy rozšiřují, je plastová trubička. Veškeré silikonové výplně v těle, náhrady kloubů, to jsou speciální materiály, kompozity
s plasty, které tělo přijme, nevytváří aler- gickou reakci. Plasty jsou mj. lehké, kdy- by se použilo všechno jen z kovu, byla by to pro tělo o hodně větší zátěž. Ano, musí se to brát rozumně, uvažovat nad tím, kde je použití plastů nezbytně nutné. Ale musíme myslet i na to, že díky plastovým
Iva Werbynská
obalům potraviny vydrží déle čerstvé, tím pádem se jich ani tolik nevyhodí. A nyní, v době kovidové, se ukázalo, jak jsou plasty pro nás rovněž důležité z hlediska hygienických požadavků. Až do pande- mie všichni hejtovali plasty a najednou jsem ty lidi potkávala v obchodech s plas- tovými rukavicemi na všech končetinách, plastové sáčky byly všude možně,“ říká
s úsměvem Iva.
Bylo by dobré vědět, co motivuje sku- pinu propagující greenwashing. Jsou to např. peníze z dotací? „U lidí to vidím jako jednu z forem „náboženství“, já jim to nechci brát, mně se to na jednu stranu i líbí, jsou pro něco zapálení, je
to aktivismus, který je mi v některých věcech i sympatický. Na druhou stranu je třeba se na to dívat střízlivě, s rozvahou a rozumem. Ti, kteří propagují greenwa- shing, mají hodně silný marketing a jsou hodně slyšet a velká část laické veřejnosti tomu fandí. Proto je důležité, abychom my, odborníci, kteří problematice plastů rozumíme, vyznáme se v legislativě, zpracování i recyklaci plastů, byli také více slyšet.“
Co je menší zlo?
Jaké další trendy v obalařině vidíš?
„Obalařina je moderní obor se spoustou inovací v náhradách materiálů, vede vlnitá lepenka, jejíž spotřeba i kvůli e-shopům stoupá. Také je zde rostoucí trend hliníkových plechovek, lidem se nechce tahat těžké skleněné láhve. Když se mluví o udržitelnosti, je třeba vzít
v úvahu celý dodavatelský řetězec, teprve pak se ukáže, co je menší zlo. Ale co domácnosti, kdo kontroluje, co se doma spálí? Narozdíl od profesionálních spa- loven je nehlídá nikdo. Je třeba vzdělávat
   10 PACKAGING 3/2021   8   9   10   11   12