Investor Wendel souhlasí, že převezme Constantia Flexibles

Investor Wendel souhlasí, že převezme Constantia Flexibles

Fondy spravované One Equity Partners (OEP) a H. Turnauer Stiftung souhlasily s prodejem společnosti Constantia Flexibles francouzskému investičnímu domu Wendel Group, ceníce si ji asi na 2,3 mld. eur. Transakci ještě musí schválit úřady, měla by být dokončena v I. pol. 2015. OEP získalo 75 % společnosti v roce 2009, kdy převzalo majoritní podíl v Constantia Packaging AG, zbývajících 25 % patří Nadaci H. Turnauera. Nadace hodlá ve společnosti zůstat významným podílníkem a nyní diskutuje s Wendelem o potenciální reinvestici.

Constantia vyrábí měkké obaly a etikety, které dodává více než 3000 odběratelům v potravinářském, farmaceutickém a nápojovém průmyslu po celém světě. Zaměstnává přes 8000 lidí ve skoro 80 podnicích. V roce 2013 dosáhla tržeb 1,63 mld. eur a příjmů 233 mil. eur.

Wendel je jedna z předních evropských investičních firem, peníze vložil např. do Bureau Veritas, Saint-Gobain, Materis Paints, Stahl a IHS, v nichž aktivně zavádí dlouhodobé strategie růstu, které zvyšují zisky společností a zlepšují jejich pozici na trhu. Frédéric Lemoine, předseda výkonné rady, Wendel: „Segment, na který se Constantia Flexibles specializuje – měkké obaly –, je podporován celosvětovými trendy. V budoucnu bude společnost schopna růst organicky i akvizicemi, protože trh je stále velmi roztříštěný. Akvizice Constantie představuje milník ve strategii Wendelu pro léta 2013–17, která zahrnuje investice 2 mld. eur do špičkových nekotovaných společností v Africe, Severní Americe a Evropě.“

Nicholas Mockett, vedoucí fúzí a akvizic v obalovém průmyslu, poradenská firma Moorgate Capital: „Constantia, která v roce 2013 získala skupinu Spear, je jedním z největších výrobců měkkých obalů a etiket na světě. Akvizice je nejdůležitější v oboru od převzetí Amcor–Alcan v roce 2009. Měkké obaly, fólie a etikety globálně rostou a Constantia zásobuje atraktivní segmenty jako potraviny a nápoje, které těží ze stárnutí populace, přírůstku obyvatelstva a vzestupu střední třídy.“