Unikátní nanotechnologie by mohla zastoupit nebezpečná organická ředidla

Téměř ve všech českých tiskárnách a provozech, kde se používá flexotisk a tamponový tisk, se zároveň spotřebovává množství nebezpečných organických ředidel, jako je například aceton, která se ve velkých objemech používají na čištění tiskařských strojů, jejich dílů a tiskových forem od použité barvy. Budoucnost zde však může být zcela bez toxických rozpouštědel. Změnit to může unikátní řešení od švýcarské společnosti NANOVIS.

Ta nabízí ucelený čisticí systém, který využívá jiný fyzikální princip než organická ředidla. S pomocí patentovaného čističe využívajícího nanotechnologie lze čistit ekologicky, bezpečně, rychle a s minimální spotřebou elektrické energie. Jedinečnou čisticí látku rovněž lze po použití na místě téměř donekonečna recyklovat a opětovně používat mnoho let.

Společnost NANOVIS nabízí tiskárnám revoluční čisticí řešení, což dokazuje i řada prestižních mezinárodních ocenění. Umístila se například mezi finalisty či výherci Global Award for Sustainability, European Environmental Press Awards, Swiss Economic Award nebo CTI Start-up Label. Její unikátní řešení díky účinnému čističi bez obsahu organických těkavých látek a nízkým provozním nákladům splňuje veškeré environmentální a ekonomické požadavky na moderní čisticí proces. Klíčovou roli hraje speciální čisticí kapalina NANOCLEANER. Na rozdíl od běžně používaných čističů neobsahuje organické těkavé sloučeniny, prakticky se neodpařuje a její vysoký bod vzplanutí garantuje bezpečnost při používání. „Čistič NANOCLEANER ani podle naší velmi přísné legislativy na obalu nemá vůbec žádné výstražné symboly. Například běžné dezinfekční mýdlo na obalu výstražné symboly má,“ vyzdvihuje přednosti systému Michal Popelka, majitel společnosti SERVIS CENTRUM a.s., která zastupuje firmu NANOVIS v Česku a na Slovensku.

Největší výhodou nanočističe je ale jeho opakovaná recyklovatelnost. Běžné organické čističe se totiž časem kontaminují barvou, která byla odstraněna z čištěných předmětů, a následně se musí nákladně likvidovat jako nebezpečný odpad. Naproti tomu čistič NANOCLEANER se přímo ve stroji recykluje k opětovnému použití. Recyklaci lze provádět neomezeně. Svou čisticí sílu přitom neztratí ani po mnoha letech. Jediným odpadem celého čisticího procesu je odstraněná barva v podobě suchého koláče, který lze jednoduše předat k ekologické likvidaci.