CBD pomáhá prodloužit skladovatelnost jahod

Podle referátu publikovaného v odborném žurnálu ACS Applied Materials & Interfaces badatelé z Thammasatské univerzity v Thajsku vytvořili antimikrobiální povlak, jenž prodlužuje skladovatelnost jahod. Do jedlého povlaku, který oddaluje vznik hniloby, zapracovali kanabidiol (nehalucinogenní složka z konopí, známější jako CBD) a alginát sodný.

V minulosti CBD prokázalo mj. antioxidační a antimikrobiální vlastnosti. V dřívějších studiích omezilo růst některých bakterií a patogenních hub, které způsobují hnilobu čerstvého ovoce a zeleniny. Nicméně než může být olejnatá složka široce použita v potravinách nebo k jejich konzervaci, musí být rovnoměrně rozptýlena ve vodě. Jedním z možných způsobů je zapouzdřit molekuly CBD do jedlých polymerů. Thajští vědci obalili CBD polyglykolidem, organicky odbouratelným polymerem, požívaným k podávání léčiv, a vyrobili 400nm nanočástice. Nejstabilnější z nich, obsahující 20 % hm. CBD, smísili s alginátem sodným ve vodě. Jahody pak ponořili do roztoku s různými podíly nanočástic a potom do směsi kyseliny L-askorbové (vitamin C) s chloridem vápenatým, aby bezbarvý povlak zgelovatěl. Neošetřené a ošetřené jahody umístili v otevřených plastových nádobách do chladničky. Vzorky ošetřené pomocí CBD po 15 dnech zrály a kazily se mnohem pomaleji než neošetřené, pravděpodobně díky omezení mikrobiálního růstu. Vzhled nejlépe ochránil, antioxidační aktivitu nejvíce vylepšil a největší antimikrobiální ochranu během skladování vykázal povlak s nejvíce koncentrovanými nanočásticemi. Tím badatelé prokázali, jak lze CBD využít pro aktivní balení potravin.

Projekt získal financování od Thammasat University Research Unit in Textile and Polymer Chemistry a Thammasat Postdoctoral Fellowship.