ECMA vydává publikaci o dobré výrobní praxi pro kartonové skládačky

ECMA vydává publikaci o dobré výrobní praxi pro kartonové skládačky

Evropské sdružení výrobců lepenek (ECMA1) vydalo po deseti letech aktualizovanou verzi své příručky „Dobrá výrobní praxe (GMP) 2.0“ pro společnosti, které vyrábějí kartonové a lepenkové obaly, jež mají přijít do styku s potravinami. Je k dispozici ke stažení zdarma po vyplnění dotazníku. Nové GMP 2.0 ctí stávající schémata Global Food Safety Initiatives (GFSI) pro certifikaci, jako jsou BRCGS v 6. vydání pro obaly a FSSC 22000, a zahrnuje ta specifika kartonových/lepenkových skládaček, která nejsou osvědčeními GFSI pokryta. Mike Turner, jednatel, ECMA: „GMP 2.0 je nástroj pro informace a řízení, který si mohou zpracovatelé přizpůsobit a prověřit prostřednictvím správné implementace. V daném výrobním procesu se soustředí na fáze konstrukce, rozpracování a konkretizace.“

Výrobní společnosti smějí vydat prohlášení o shodě s GMP 2.0 při výrobě papírových obalů na potraviny. Vyplněný formulář prohlášení zašlou na sekretariát ECMA spolu s kopiemi získaných osvědčení GFSI. Poté jsou zveřejněny na webových stránkách sdružení a jsou oprávněny používat pečeť shody ECMA. To však nelze v žádném případě vykládat jako schválení nebo potvrzení ze strany ECMA o dodržování pokynů GMP. Pečeť používá každá společnost výhradně na svou zodpovědnost.

 

Pozn. 1. ECMA – mezinárodní síť zpracovatelů, oborových sdružení a dodavatelů – zastupuje asi 500 výrobců generujících téměř 80 % celkové evropské produkce kartonů a lepenek a zaměstnávajících kolem 50 000 osob.