Spouštějte tisk etiket automaticky

Potřebujete k tomu software od KODYSu, který zajišťuje funkci automatického spuštění tisku na stolních tiskárnách etiket Zebra a na aplikátorech. V jakých případech se Vám tato funkce může hodit?
• Pokud potřebujete vyvolat tisk předdefinované etikety zasláním textového řetězce, např. dat ze snímače čárového kódu.
• Na pracovištích, kde není PC, z kterého by se mohl tisk spouštět.
• Když program na PC není možné upravit tak, aby generoval data pro tisk.
• Když požadujete tisk rozdílné etikety (po aktivaci jednoho z několika binárních vstupů). Každému vstupu pak může odpovídat příslušný vzor etikety.
Software se spouští v tiskárně etiket. Princip je takový, že SW hlídá vstup dat ze zvoleného portu tiskárny a zajišťuje na přijatá data reakci. Vstupní porty mohou být sériové (COM), paralelní (LPT), ale i TCP nebo UDP.
V provozu nasazená je například aplikace, kdy je k tiskárně připojen přímo snímač čárového kódu prostřednictvím sériové linky RS-232. Program v tiskárně kontroluje strukturu a kontrolní součet snímaného čárového kódu a zajišťuje jeho tisk. V případě chyby je vytištěna etiketa s upozorněním.