Nemigrující laky pro potravinářské obaly

Firma Fujifilm Europe GmbH se sídlem v Düsseldorfu rozšířila svůj stávající sortiment speciálně pro potravinářské obaly o nově vyvinutou výrobkovou řadu nemigrujících laků. Fuji nabízí nové LM laky jak v disperzní podobě, tak jako UV laky. Obě varianty vyhovují rámcovému předpisu (EG) 1935/2004. Tento předpis říká, že každý výrobce potravinářských obalů je zodpovědný za to, že jeho výrobek odpovídá určenému standardu a že je zabráněno migraci chemických látek do potraviny.

Disperzní laky se vyznačují dobrými funkčními vlastnostmi jako vynikající odolností vůči oděru, neblokují a rychle zasychají. Jsou k dostání jako lesklé, matné nebo hedvábně matné. UV lak s vysokým leskem vedle nemigrující formulace má další dobré vlastnosti jako dobré zesiťování, velmi dobře prochází strojem a má vysokou reaktivitu. Oba typy LM laků mají vynikající potiskovatelnost a nepění.

Firma Fujifilm investuje podle svých údajů velké sumy peněz do výzkumu a vývoje chemikálií pro tiskárny. V portfóliu firmy je velký počet optimálních řešení a návrhů pro všechna odvětví polygrafického průmyslu, jako jsou vlhčicí a mycí prostředky, laky a lepidla. Receptury nových LM laků (Low-Migration) byly vypracovány v souhlase s EuPIA směrnicemi a řídí se podle definovaných podmínek EuPIA „dobré výrobní praxe“ (GMP) pro výrobu barev pro tisk obalů pro potravinářské účely.