Ochrana proti padělání: tisk neviditelných obrazů

Ochrana proti padělání: tisk neviditelných obrazů

Tým badatelů z klastru ChemBio Petrohradské státní výzkumné univerzity informačních technologií, mechaniky a optiky ITMO vyvinul jedinečnou barvu pro tisk neviditelných obrazů. Jejich postup by mohl představovat významný krok v boji proti padělání.

Pět let pracovali na koloidním toneru obsahujícím nanočástice celulózy. Průměrně mají částice šířku 10 nm a délku 200 nm a za normálních podmínek – při aplikaci běžným způsobem – jsou uspořádané chaoticky. Se speciálními metodami chemické syntézy a změnou parametrů při aplikaci inkjetovou tiskárnou jsou nuceny zaujmout žádanou polohu až do okamžiku, kdy se kapky toneru naneseného na podložku složí do makroobrazů. Toho se dosahuje modifikací náboje a iontové síly nanočástic (vzájemné přitahování a odpuzování) a vlastností roztoku (koncentrace toneru) a změnou těchto parametrů během tisku. Jakmile barva zaschne, povrch se stane opticky aktivní. Lze tak vytisknout libovolný obrázek – číslice, písmena, kresby nebo loga –, který je viditelný jen v polarizovaném světle. Takové obrázky lze používat na bankovkách, vstupenkách i přímo na výrobcích. Nová metoda nevyžaduje žádné podstatné investice.

Alexander Vinogradov, vedoucí týmu: „Museli jsme najít způsob aplikace anizotropní optické struktury na průhlednou podložku za pomoci inkoustové tiskárny tak, aby nanočástice zaujaly tzv. chirální nematické uspořádání [jsou paralelní a stáčejí se do šroubovice, pozn. překl.] namísto náhodného rozptylu. Tloušťka barevných vrstev je zvolena tak, aby umožnila interference v polarizovaném světle. Vytištěný obraz tedy není viditelný v denním světle, ale lze ho snadno odhalit, když je vystaven záření libovolné LCD obrazovky, např. smartphonu.“

Projekt podpořila Ruská vědecká nadace a první výsledky byly tak působivé, že jim zajistily kontrakt s tiskárnou cenin JSC RPC Krypten.