Nová značka „Recyklovatelné“ informuje spotřebitele

Nová značka „Recyklovatelné“ informuje spotřebitele

Správné třídění odpadu je důležitým předpokladem recyklačního procesu. Jak ale spotřebitelé poznají, zda jsou obaly vůbec recyklovatelné? Zejména plastové obaly lze bez odborných znalostí jen těžko rozeznat, protože chybí odpovídající a spolehlivé označení. Ale to se nyní mění. Potvrzuje to nové logo „Recyclingfähig“ (recyklovatelný) od sdružení Der Grüne Punkt.

„V podobě ‚Recyclingfähig’ nyní existuje značka, na kterou se spotřebitelé mohou spolehnout, protože je ve skutečnosti podložena certifikací. Náš štítek zajišťuje transparentnost a ukazuje koncovému uživateli, že dotyčný obal je navržen k recyklaci,“ vysvětluje Jörg Deppmeyer, výkonný ředitel, Der Grüne Punkt.

Udělení loga je vázáno na přísné podmínky: a) Existuje funkční systém sběru pro daný obal (žlutý kontejner). b) Stroje v dostupných třídicích zařízeních jej dokážou rozpoznat a správně vytřídit. c) Hodnotný obsah musí být schopen vysoce kvalitní recyklace, např. do recyklovaného plastu, jako je Systalen. d) Institut Cyclos-HTP potvrdil, že obal je recyklovatelný z více než 90 %.

Institut Cyclos-HTP, partner sdružení Der Grüne Punkt, byl založen v květnu 2014 společníky firmy Cyclos a strojírenské společnosti HTP se sídlem v Cáchách. Řediteli ústavu jsou Sandra Beckampová a Joachim Christiani, jeden z předních odborníků v oblasti technologie třídění a recyklace v Evropě.