Ceny lepenek a buničiny dále stoupají

Ceny lepenek a buničiny dále stoupají

SCA žádá od 1. ledna 2021 za bělenou sulfátovou buničinu ze severských jehličnanů (NBSK) 960 eur/t. Podle společnosti je po ní všude silná poptávka, jenom vývoj cen v Evropě v porovnání se Severní Amerikou a Asií pokulhával. Henning Ellström, viceprezident pro prodej a marketing buničiny: „Chceme překlenout mezeru mezi Evropou a ostatními trhy.“

 

Také Södra od ledna zvyšuje cenu NBSK v Evropě, a to na 960 $/t. Henrik Wettergren, videprezident pro prodej a marketing, Södra Cell: „Navzdory problémům roku 2020 zůstávala poptávka po naší NBSK po celý rok zdravá. Rozeznáváme jasné známky zotavení světového trhu s NBSK. Jeho rovnováhu zlepšilo i několik odstávek na údržbu, které snížily zásoby.“

 

Od 1. ledna zdražují rovněž dutinkové, šedé, plné a laminovací lepenky: Německá společnost Julius Schulte Söhne si bude připočítávat dalších 50 €/t. Italský producent dutinkové lepenky Cartiera di Ferrara zvýší ceny o 60 €/t. Nizozemská Solidus Solutions zdraží lepenky o 50 € a ceny jejích obalů z plné lepenky půjdou nahoru o 8 %. Společnosti to zdůvodňují rychle stoupajícími náklady a omezenou dostupností sběrového papíru.

 

Sonoco-Alcore zdraží papírové tuby a dutinky v oblasti EMEA o 7 %, a to počínaje 18. lednem individuálně v závislosti na kategorii výrobků. Karsten Kemmerling, ředitel prodeje a marketingu, tuby a dutinky, Evropa: „Úpravy jsou životně důležité ke zvládnutí soustavně rostoucích nákladů. Dodnes jsme je kompenzovali další optimalizací výroby a distribučního řetězce, ale s pokračující inflací je nyní musíme přenést na naše zákazníky.“ Zdražení se týká i Velké Británie a Irska: „Brexit nám přinese své vlastní problémy a určitou další inflaci, ale protože máme dodavatele surovin ve Velké Británii, je zásobování našich loajálních britských zákazníků zabezpečeno.“

 

Ceny všech recyklovaných lepenek v EMEA zvýší Sonoco-Alcore o 60 €/t od 1. ledna. Phil Woolley, viceprezident divize Paper Europe: „Nárůst je přímou reakcí na rychle stoupající náklady a omezenou dostupnost sběrového papíru v současnosti v Evropě. V roce 2020 jsme vícenáklady absorbovali, ale nyní nemáme jinou alternativu než tuto eskalaci promítnout do prodejních cen.“

 

Sonoco zvyšuje ceny všech papírových tuhých obalů a víček prodávaných v Severní Americe o 5 %, a to od 15. ledna, k vyrovnání rychle stoupajících nákladů na suroviny. Ernest Haynes, viceprezident a generální ředitel divize Rigid Paper and Closures, Severní Amerika: „Rostoucí náklady na ocel i recyklovaný papír jednoduše nelze dále absorbovat. Nárůst našich provozních nákladů se překrývá s pokračující pandemií covid-19 a ovlivňují pracovní sílu, skladové zásoby a s tím spojené přepravní náklady, které jsou nezbytné, abychom zachovali zásobování našich zákazníků.“