Geis: Obrázky výstižnější než slova

Geis: Obrázky výstižnější než slova

Práce na montážních linkách či ve skladech logistických center stále více vyžaduje flexibilitu a schopnost rychle reagovat na změny. Jak vyřešit rozpor mezi požadavkem na schopnost činit správná rozhodnutí a potřebou zaměstnávat pracovníky, kteří v daném oboru postrádají kvalifikaci a nemají ani potřebné zkušenosti, navíc třeba mluví různými jazyky? Možným řešením je využití vizuální komunikace.

Vizualizaci ve skladových procesech využila skupina Geis například při řešení skladu e-shopu Babymarkt.de v Chomutově, které získalo ocenění Nejlepší projekt v kategorii Inovace roku 2019. Zajímavou částí projektu je z tohoto hlediska vychystávání menšího zboží, které se zaskladňuje chaotickým způsobem (uložení typově odlišného zboží na jedné pozici – např. tričko/kniha – s ohledem na jeho parametry určené ABC analýzou) v třípatrovém policovém systému osazenému třídičkou. Chaotické uskladnění urychluje proces, ovšem vyžaduje přesnou navigaci. Zaměstnanci jsou vybaveni mobilními terminály s prstovými skenery. Ty jim mimo optimální navigaci ke zboží z vychystávané objednávky ukážou i přesný obrázek právě přidávaného kusu včetně správné barevnosti, což snižuje chybovost celého procesu.

Skupina Geis je také partnerem projektu, na kterém pracují výzkumníci pracovní skupiny pro služby dodavatelského řetězce (SCS) Fraunhoferova institutu v Norimberku. Výzkumný projekt „LogiPICs – logistické procesy v obrázkovém jazyce“ si klade za cíl vyvinout multikulturně srozumitelný komunikační nástroj, obrázkový jazyk, který jednoduše ukáže pracovní kroky. Výzkumná skupina na Univerzitě aplikovaných věd v Augsburgu nejprve zkoumala základní postupy práce ve skladech a graficky je zpracovala. Úkolem Fraunhoferova institutu potom bylo vyhodnotit takto vytvořený obrázkový jazyk. Testoval první návrhy na skupinách ze širší veřejnosti s cílem zjistit srozumitelnost a navrhnout úpravy, které povedou ke snadnějšímu pochopení obrázků. Získané poznatky byly využity k dalšímu vývoji jazyka. Ten byl poté testován pracovními skupinami – zaměstnanci logistických společností i laiky s migračním pozadím. Praktický test, který proběhl v logistickém a technologickém centru skupiny Geis ve Frauenaurachu, prokázal, že zaměstnanci byli schopni velmi dobře pracovat podle obrazových pokynů i bez předchozích znalostí.

 

Skupina Geis má hlavní sídlo v německém Bad Neustadtu. Během své existence se rozvinula v globálního poskytovatele komplexních logistických služeb. Dnes zaměstnává kolem 6 500 lidí a v roce 2019 vygenerovala obrat 1,038 miliardy EUR.