Společnost BOBST ohlašuje novou organizační strukturu

Společnost BOBST ohlašuje novou organizační strukturu

V reakci na to, jak rychle se v dnešním světě vyvíjí role obalů, buduje společnost BOBST novou firemní strukturu tak, aby mohla v budoucnosti lépe reagovat na své zákazníky a jejich potřeby. Nová organizace, vstupující v platnost 1. ledna 2021, je více zaměřená na zákazníky, snadněji dostupná a hbitější při představování novinek.

Nová vize odvětví, kterou společnost BOBST představila v červnu 2020, přináší do obalového průmyslu hlubokou transformaci. Konektivita, digitalizace, automatizace a udržitelnost, potřebné k uspokojení potřeb brand owners, tiskáren a zpracovatelů, budou řízeny dvěma novými obchodními jednotkami.

Nově vytvořená Printing & Converting Business Unit (dříve známé jako Sheet Fed a Web Fed) pod vedením pana Stephana Märze bude vyvíjet produkty a nová řešení. Každý produkt bude vyvíjen v podnikatelském duchu tak, aby lépe reagoval na potřeby klientů a celého odvětví, rychleji poskytoval inovace, zlepšoval kvalitu a v konečném důsledku zvyšoval spokojenost zákazníků.

Services & Performance Business Unit (dříve BU Services), vedená panem Julienem Laranem, pokračuje v poskytování servisních služeb s cílem maximalizovat dobu provozu výroby a zvýšit celkovou výkonnost zpracovatelů. Takzvaný internet věcí umožní zpracovatelům dělat rozhodnutí založená na faktech a optimalizovat celou produkční plochu. BOBST Connect převezme ústřední roli při podpoře našich klientů.

Tyto dvě obchodní jednotky budou spoléhat na jednodušší, hbitější a snadno dosažitelnou prodejní strukturu. Obě identické prodejní organizace (podle zeměpisných oblastí a podle odvětví) budou k dispozici klientům v odvětví etiket, flexibilních obalů, hladké a vlnité lepenky. Nové obchodní modely umožní více synergie mezi stroji a službami.

Pan Raphaël Indermühle povede obchodní organizaci pro Printing & Convertingpan Christian Falk pro Services & Performance. Obě struktury vstoupí v platnost od 1. ledna 2021.

V tabulce níže je uvedeno osm nově vytvořených regionů s jejich příslušnými řediteli pro obě jednotky:

Podnikatelský duch v rámci obchodních jednotek a v osmi zeměpisných oblastech po celém světě pomůže společnosti BOBST utvářet budoucnost světa obalů. Rozhodnutí budou přijímána rychleji. Procesy budou zjednodušeny. Posílí se kulturní rozmanitost a budeme blíže našim zákazníkům. Vítejte v evoluci, která umožňuje bližší vztahy založené na důvěře, interaktivních spojeních a bezproblémové digitalizaci.