Nová digitální platforma Drupa preview

Nová digitální platforma Drupa preview

Veletrh Drupa rozšiřuje svou digitální nabídku: od letošního října nabídne v podobě online platformy Drupa preview vystavovatelům a návštěvníkům další kanál umožňující navázání kontaktů s oborem, diskuse o aktuálních tématech a prezentaci sortimentu výrobků. Portál tvoří tři sekce: „Konferenční sál“, „Výstavní plocha“ a „Místo setkávání“. Propojením celé odborné komunity usnadní nepřetržitou výměnu informací až do hybridního veletrhu, který se bude konat v dubnu 2021 a bude kombinovat akci na výstavišti s doplňkovým digitálním obsahem.

V sekci „Konference“ uživatelé najdou přednášky, videa a rozhovory, poskytující ochutnávku Drupy 2021. Zájemci se mohou v daný den a hodinu zdarma zúčastnit webových zasedání a chatovat s řečníky, videa pak budou k dispozici na vyžádání. „Výstavní plocha“ zahrnuje to, co návštěvníci běžně očekávají ve veletržních halách: nové výrobky, inspirativní společnosti a přínos odborníků. Z toho vyplývá, že budoucí návštěvu veletrhu lze naplánovat už teď. V sekci „Networking Plaza“ lze organizovat mítinky, tj. společnosti a zájemci mohou v předstihu navázat živý online kontakt a na veletrhu v dubnu 2021 ho posílit.

Díky této novince Drupa umožňuje nepřetržitou výměnu znalostí a jak pro návštěvníky, tak pro vystavovatele smysluplně překlenuje čas, který do veletrhu zbývá. Sabine Geldermannová, ředitelka Drupy a ostatních polygrafických akcí: „Na vylepšení naší digitální nabídky pracujeme už dlouho a tvrdě. Pandemie před nás postavila nové výzvy a byla pro digitalizaci silným katalyzátorem. V podobě hybridní Drupy dáváme těm návštěvníkům, kteří nemohou cestovat, možnost zúčastnit se setkání oboru a současně plníme potřebu vystavovatelů přijít se zájemci ze zahraničí do styku osobně. Přes portál cíleně propojujeme celosvětovou polygrafickou komunitu.“

Obsah portálu je pro návštěvníky zdarma, po registraci mají kdykoli přístup k obsahu a videím. Na webová zasedání, živé přednášky a navazování kontaktů budou potřeba samostatné registrace (zadarmo) na určité dny a časy. Informace o pořadu živých zasedání bude brzy následovat.