Plasty versus lepenka

Plasty versus lepenka

Celých 21 procent veškerých plastových obalů v současnosti spotřebovávaných v Německu, Rakousku a Švýcarsku by mohlo být nahrazeno obalovými řešeními z vlnitých lepenek.

Debata o odpadu z plastových obalů je stále v plném proudu. Pozornost médií k tomuto tématu přitahují obzvláště „Single Use Plastic directive“ (Směrnice o jednorázových plastech) Evropské unie a problematika znečištění moří a oceánů odpadky. Alternativní obalová řešení vyrobená ze surovin z obnovitelných zdrojů opakovaně a vytrvale poptávají nejen spotřebitelé a rozhodující političtí činitelé, ale i samotný obalový průmysl.

Německá společnost Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (GVM), zabývající se výzkumem obalového trhu, vypracovala studii s cílem zjistit, jaké množství plastových obalů by aktuálně bylo možné nahradit obalovými řešeními z vlnitých lepenek. GVM za tímto účelem provedla podrobnou analýzu scénáře v zemích takzvaného regionu D-A-CH, jež zahrnuje Německo, Rakousko a Švýcarsko, a následně posoudila aplikovatelnost zjištění na celou Evropu.

Předmětem analyzovaného scénáře byly veškeré plastové obaly bez ohledu na jejich místo vzniku. Analýza výslovně zahrnovala rovněž přepravní obaly a průmyslové obaly velkých rozměrů.

Potenciální míra nahrazení plastových obalů lepenkovými obalovými řešeními byla zkoumána u hlavních a doplňkových obalů v 18 produktových kategoriích. Referenčním rokem byl rok 2018 a scénář uvažoval, že by proces nahrazování trval 3-5 let.

Analýza přinesla následující hlavní zjištění:

  • Celých 21 procent veškerých plastových obalů v současnosti spotřebovávaných v Německu, Rakousku a Švýcarsku by mohlo být nahrazeno obalovými řešeními z vlnitých lepenek, což by snížilo objem vyprodukovaných plastových obalů o 825 057 tun ročně.
  • V největší míře by bylo možné nahradit plastové obaly pro nábytek (82 %), nářadí/výrobky z kovu (78 %) a zboží z e-shopů (75 %).
  • Plastové obaly pro potraviny by mohly být nahrazeny ze 14 %, přičemž lepenkové obaly by mohly nahradit celkem 64 % veškerých plastových obalů na ovoce a zeleninu. Jedná se o osminu z celkového množství nahraditelných plastových obalů.
  • V největší míře by bylo možné nahradit pevné pěnové obaly (nahraditelné obaly z vlnité lepenky z 85 %), tkáňové obaly (84 %), pytle (80 %) a kyblíky (77 %).
  • Část obalových řešení z vlnitých lepenek potřebných pro nahrazení plastových obalů je již nyní na trhu k dispozici a by mohla být reálně vyvinuta během následujících 3 až 5 let.

Plné znění studie (v angličtině) je k dispozici zde nebo na stránkách www.svvl.cz.