Hermanature fieno – nový etiketový materiál

Hermanature fieno – nový etiketový materiál

 

Společnost Herma GmbH, specialista na výrobu samolepicích materiálů a etiket, nabízí travní etiketový papír Hermanature fieno (třída 340). Travní papír neobsahuje alergeny a je opatřen lepidlem citlivým na tlak s nízkou migrací, je ideální pro etikety potravin a kosmetiky. Nový etiketový materiál Hermanature fieno se skládá z 30% sena sušeného na slunci. Základem pro výrobu takových travních papírů jsou speciální travní pelety, které vyvinula a patentovala německá společnost z Porýní. Travní vlákna jsou zpracovávána mechanicky a bez chemikálií, což ve srovnání s úpravou dřevní buničiny šetří 97 % energie a 99 % vody. Travní papíry se vyznačují úsporou zdrojů a nízkou produkcí CO₂. Lze je zpracovávat stejným způsobem jako běžné papíry a velmi dobře se potiskují ofsetem nebo flexotiskem. Další výhodou travního papíru je, že neobsahuje alergeny podléhající označení EU, jak je uvedeno v nařízení (EU) č. 1169/2011, mezi které patří například produkty z ryb nebo ořechů. Díky tomu jsou etikety z travního papíru ideální pro použití v potravinářstvía kosmetice. Pro získání této výhody je Hermanature fieno opatřeno lepidlem 62A. To může být v přímém kontaktu se suchými, vlhkými a mastnými potravinami, kterým může být v souladu s nařízením (EU) č. 10/2011 přiřazen korekční faktor nejméně 3. Kromě toho je lepidlo 62A citlivé na tlak univerzálním trvale lepicím lepidlem s velmi dobrými lepicími vlastnostmi na různých površích. Konečná adheze je velmi vysoká jak na polárním, tak na nepolárním povrchu (jako je PE). Buničina na bázi trávy má výrazně lepší výsledky než alternativní sulfátová buničina na bázi dřeva a buničina z odpadního papíru, pokud jde o spotřebu energie a vody, okyselení a bilanci emisí.