Deutsche Messe aktuálně ke koronaviru

Deutsche Messe aktuálně ke koronaviru

Aktuální prohlášení Dr. Jochena Köcklera, předsedy správní rady Deutsche Messe k situaci epidemického šíření Covidu 19.

„Bereme veškerý vývoj týkající se koronaviru (Covid-19) velmi vážně. Jsme v úzkém kontaktu s odpovědnými zdravotnickými úřady, poradním výborem pro vystavovatele HANNOVER MESSE a našimi partnerskými sdruženími VDMA a ZVEI.

25. února jsme se sešli s Výkonnou radou Poradního výboru pro vystavovatele a se sdruženími, abychom diskutovali o současné situaci. Všichni účastníci souhlasili s tím, že je v tuto chvíli příliš brzy na rozhodnutí o odložení HANNOVER MESSE. Od vystavovatelů jsme na akci, která otevírá své brány 20. dubna, neobdrželi žádná výrazná zrušení. V tomto týdnu povedeme další rozhovory se zdravotnickými úřady, abychom rozhodli o druhu opatření, která je třeba v HANNOVER MESSE provést.

Vývoj v Evropě a odkládání jednotlivých veletrhů v Německu však ukazuje, že se situace může ze dne na den změnit. V tomto ohledu budeme nadále intenzivně sledovat a diskutovat o situaci – s cílem přehodnotit situaci společně se zdravotnickými úřady a poradním výborem pro vystavovatele ve 12. týdnu měsíce března.

Bez ohledu na to zajistíme na veletrhu nejvyšší možný stupeň hygieny, bezpečnosti a lékařské péče. Zdraví a bezpečnost všech zaměstnanců, zákazníků, partnerů a hostů má pro Deutsche Messe nejvyšší prioritu.“