První láhve z plastového odpadu vyplaveného mořem

První láhve z plastového odpadu vyplaveného mořem

Společnost Coca-Cola představila první nápojové láhve vyrobené z plastového odpadu z moře. Jedná se o čisté vzorky láhví, v současné době se neplánuje žádný prodej. Je to však poprvé, kdy byly plasty z plážového odpadu úspěšně recyklovány do materiálu použitého na potraviny. Podíl recyklovaného materiálu činí 25 %. Vzorky láhví byly vyvinuty proto, aby demonstrovaly potenciál vylepšených recyklačních technologií. Nejnovější metody umožňují přeměnit použité plasty jakékoli kvality zpět na vysoce kvalitní plasty. Používá se proces depolymerace, při kterém se PET (polymery) rozdělí na své původní stavební bloky (monomery). Tyto monomery se snáze čistí. Pak mohou být repolymerizovány na PET, materiál téměř čisté kvality. Celkově společnost Coca-Cola vyrobila téměř 300 těchto vzorových láhví ve spolupráci se společnostmi Ioniqa Technologies, Indorama Ventures a Mares Circulares. Malý, ale dalekosáhlý krok, protože vylepšená recyklace může být použita k recyklaci dříve nerecyklovatelného plastového odpadu, který se spaloval nebo deponoval na skládkách, do nápojových a potravinových obalů.

Coca-Cola v západní Evropě si stanovila cíle na cestě do světa bez odpadu („World Without Waste“). V roce 2017 se západoevropští partneři Coca-Coly a Coca-Cola zavázali do roku 2025 v rámci svého společného akčního plánu udržitelnosti k těmto opatřením:

Každou prodanou jednorázovou láhev vrátit zpět do recyklačního cyklu. Zajistit, aby všechny obaly byly 100% recyklovatelné a zajistit, aby alespoň 50 % materiálu pocházelo z jednorázových plastových láhví z recyklovaných materiálů.

Obal by měl být lehčí a veškerý nadbytečný nebo obtížně recyklovatelný plastový obal by měl být ze sortimentu odstraněn. Tím se každoročně ušetří více než 11 000 tun plastů. Partneři Coca-Coly nedávno oznámili plány použít pro odnosné balení 100% recyklovatelnou lepenku místo plastových smršťovacích fólií. V důsledku toho bude v roce 2020 použito o 4 000 tun méně plastů a v budoucnu dojde k jejich další redukci v dodavatelském řetězci.