Hledá se trvale udržitelný kelímek

Hledá se trvale udržitelný kelímek

V roce 2016 prý bylo po celém světě spotřebováno 250 mld. jednorázových kelímků a nárůst jejich počtu do roku 2022 se odhaduje na 266 mld. Příliš mnoho jich končí na skládkách, přispívá k emisím skleníkových plynů a plýtvá cennými zdroji. Většina má kvůli těsnosti plastovou vrstvu, jež se obtížně separuje, a o výsledný recyklát není velký zájem. Proto investiční platforma Closed Loop Partners založila NextGen Cup Consortium a vyhlásila NextGen Cup Challenge, aby se našel všestranně recyklovatelný a/nebo kompostovatelný kelímek. Díky příspěvkům společností jako Starbucks a McDonald’s má ve fondu 10 mil. $, které budou mj. rozděleny mezi vítěze soutěže. Výzva byla určena vynálezcům, podnikatelům, odborníkům, recyklátorům, dodavatelům apod., kteří mají rozpracované slibné řešení. NextGen se hodlá věnovat všem prvkům od kelímků přes víčka, slámky a návleky po vnitřní vrstvy, nicméně první výzva se týkala jen kelímků z papíroviny na horké a studené nápoje. Materiály by měly být získávány eticky a trvale udržitelně, obsahovat recyklát a brát v úvahu kompostovací a recyklační infrastrukturu v různých oblastech světa. Návrh musel splňovat nebo překonávat stávající zdravotní, bezpečnostní a ekologické normy potravinářského průmyslu; produkovat kvalitní materiály s vysokou ekonomickou hodnotou; být všestranný, nikoli určený pro jeden výrobek nebo podnik; průmyslově adaptovatelný v nejbližším termínu atd. Vítězové si mezi sebou rozdělí až 1 mil. $ na rozjezd projektu a až šest nejslibnějších v rané a střední fázi postoupí do šestiměsíčního akceleračního programu s přístupem k pilotním zkouškám a kapitálovým investicím od členů konsorcia, aniž by od nich byly vyžadovány finanční vklady, záruky nebo jiné závazky či převod práv na duševní vlastnictví. Výzva byla vyhlášena začátkem října 2018, zapojilo se do ní 480 týmů z celého světa. V prosinci jich 30 postoupilo do užšího výběru, kde s pomocí mentora z NextGen vyvíjeli prototypy, plánovali rozšíření byznys modelu a dále dokládali schopnost splnit podmínky výzvy.

Vítězové:
Inovativní vrstvy (namísto PE)
• Colombier BioBarrier Coating od skupiny Colombier, Nizozemsko, Finsko
• Earth Cup od C.E.E R. Schisler s přispěním Sun Chemical, Francie – v domácích podmínkách 100% kompostovatelný papírový kelímek bez PE, ale se stejnými bariérovými vlastnostmi a certifikací pro kontakt s potravinami
• Footprint Formed Fiber Solution od Footprint US, USA – tvarovaný kelímek, víčko a slámka z papíroviny, recyklovatelné a kompostovatelné
• The Game Changer Cup od Kotkamills, Finsko – bezplastový, recyklovatelný a kompostovatelný materiál na kelímky
• New Gen BioPBS Coated Cup od PTT MCC Biochem Company, Thajsko – liner pro papírové obaly, aby byly recyklovatelné nebo kompostovatelné v domácích podmínkách
• Solenis Topscreen: Consumer Board od Solenis, USA, Belgie – recyklovatelná a kompostovatelná bariérová vrstva
• barvy a laky od Sun Chemical Corporation, USA – materiály, které pomohou nahradit PE levnějšími recyklovatelnými a kompostovatelnými konstrukcemi
• WestRock Circular Cup Solution od WestRock Corporation, USA – 100% recyklovatelná a kompostovatelná lepenka
Nové materiály (rostlinné)
• organicky rozložitelné rozpustné kelímky a slámky od Solublue, Velká Británie – rostlinné a netoxické výrobky v potravinářské kvalitě
Kelímky na opakované použití
• Join the Reusable Revolution od CupClub, Velká Británie – první systém vratných kelímků na světě s odběrem u všech zapojených účastníků
• zálohový systém pro opakovaně použitelné kelímky od ReCup, Německo – pronajímání za zálohu, lze je vrátit u všech zapojených účastníků
• Revolv, Indonésie, Hongkong – síť zálohovaných kelímků (výrobků třetích stran) připojených k internetu věcí prostřednictvím RFID tagů a intuitivní mobilní platformy
Čestná uznání (nápadité přírodní materiály)
• Nature’s Cup od Crème / Jun Aizaki Architecture & Design, USA – tykve rostoucí v na zakázku navržených, 3D vytištěných formách
• Mushroom Cup od Concentric, USA – kompostovatelný kelímek samostatně rostoucí do daného tvaru ze tří materiálů: základní organický materiál (buničina, obilné plevy, vyřazená zrna...); podhoubí, které ho spojuje dohromady; acetát celulózy jako bariérová vrstva