FlexPack Recovery Challenge hledala technologii pro recyklaci vícevrstvých materiálů

FlexPack Recovery Challenge hledala technologii pro recyklaci vícevrstvých materiálů

Nezávislá nezisková organizace Sustainable Packaging Coalition (SPC) se spojila s investiční platformou Closed Loop Partners a jejím Střediskem pro oběhové hospodářství a v rámci FlexPack Recovery Challenge vyzvaly podnikatele, aby našli řešení jednoho z největších problémů trvale udržitelného balení: Výroba vícevrstvých měkkých obalů, jež jsou tvořeny až devíti vrstvami plastů, hliníku, lepidel, papíru apod., exponenciálně roste, ale neexistuje dostatek možností pro jejich recyklaci či obnovu. Proto byla vyhlášena soutěž pro vynálezce, podnikatele, start-upy i univerzity, kteří mají rozpracovanou, pro fázi pilotních zkoušek připravenou technologii, jež dokáže vícevrstvé materiály zpracovat způsobem ekologicky příznivým, ekonomicky produktivním a sociálně spravedlivým. Úkolem bylo najít technologii, která separuje vrstvy odpadového materiálu; nebo chemickou či mechanickou recyklaci, která vytvoří nové materiály; nebo alternativní metody, kdy vzniknou průmyslové chemikálie. Návrhy byly hodnoceny podle různých kritérií, např. schopnosti zpracovat směs materiálů různého složení, rozšiřitelnosti, ekonomické stránky, celkové trvalé udržitelnosti či souladu s oběhovým hospodářstvím. V porotě zasedli zástupci SPC a Closed Loop, poradní hlas měli zástupci Střediska pro oběhové hospodářství, PepsiCo Food Packaging, Marsu, Brunel University London, Dow, TC Transcontinental ad. Finalisté prezentovali své myšlenky na Entrepreneurs Showcase při konferenci SPC Impact v Seattlu a poté byl vyhlášen vítěz. Ten získal trofej, publicitu, mentorský program pro rozvoj projektu a roční členství v SPC. Kate Dalyová, výkonná ředitelka, Středisko pro oběhové hospodářství: „Udržet hodnotné materiály mimo skládky není dobré jen pro prostředí, ale i pro byznys.“

Finalisté:
• EcoGlobal, USA – mechanická recyklace, která mění směs LDPE a dalších hmot v materiál Ekopolimer.
• Cadel De-Inking, Španělsko – delaminace pomocí vody, která kombinuje prvky mechanické a chemické recyklace.
• Synova-BioBTX, Nizozemsko – sdružení společností, které kombinují své chemické technologie, např. zplyňování, pyrolýzu a čištění plynu, při zpracování vícevrstvých měkkých materiálů do sloučenin pro výrobu plastů (benzen, toluen, xylen, styren ad.) i při recyklaci hliníku.
• Renewlogy, USA – pyrolýza schopná přeměnit méně kvalitní plasty v paliva a petrochemické suroviny.

Vítěz:
• ReNew ELP, Velká Británie – jedinečná technologie Cat-HTR (katalytický hydrotermální reaktor) je s použitím superkritické vody (zahřátá přes 374 °C a stlačená přes 22,1 MPa do skupenství „kapalného plynu“, pozn. překl.) schopná změnit plasty na konci životnosti v řadu hodnotných surovin, jako jsou oleje, chemikálie a vosky. Ty pak lze opakovaně použít pro vytvoření panenských plastů nebo jako suroviny pro petrochemický průmysl
(of)