Recyklovatelná fólie s vysokou bariérou pro flexibilní balení

Recyklovatelná fólie s vysokou bariérou pro flexibilní balení

Společnost Amcor uvedla na trh Amlite Ultra Recyclable, svůj první obalový výrobek vyrobený z moderního, udržitelnějšího polyolefinového filmu s vysokou bariérou. Nový laminát s vysokou bariérou může být použit pro balení řady potravin, jako kávy, suchých potravin, dětské výživy, krmiv pro zvířata, výrobků pro domácnost a osobní péči, stejně jako farmaceutických výrobků. Lze ho zařadit do stávajících recyklačních proudů polyolefinů. Amlite Ultra Recyclable je nejnovější přírůstek do úspěšné produktové řady Amlite, který byl poprvé vyvinut v roce 2015 a použit do obalů bez bariérové kovové vrstvy, které měly významně sníženou uhlíkovou stopu. Tato nová generace Amlite doplňuje environmentální přínosy recyklovatelnosti a je vyvrcholením několika let výzkumu a vývoje. Film a jeho aplikace představují další krok ke splnění závazku společnosti Amcor vyvíjet všechny své obaly tak, aby byly recyklovatelné nebo znovu použitelné do roku 2025. Tým společnosti Amcor se zaměřil na inovaci, která nahradila polyethylentereftalátovou vrstvu původního obalu Amlite vysoce bariérovým OPP filmem. Pro ověření recyklovatelnosti v reálných podmínkách byl obal certifikován nezávislým zkušebním ústavem Cyclos-HTP Institute. Amlite dosahuje snížení emisí CO2 díky použití ultratenkého, transparentního bariérového nánosu, který nahrazuje hliníkové a metalizované bariéry. Tato modifikace v kombinaci s recyklovatelností může snížit uhlíkovou stopu obalů až o 64 %.
Amlite Ultra Recyclable a Amlite Standard Recyclable jsou první lamináty řady Amlite, které nabízejí recyklovatelnost. Amlite Standard Recyclable poskytující střední až vysokou bariérovou ochranu je již v regálech supermarketů, díky některým značkám raného uživatele. Amlite Ultra Recyclable je nyní k dispozici pro rozsáhlejší zákaznické zkoušky.