Nejmodernější zařízení na recyklaci PET v Evropě

Nejmodernější zařízení na recyklaci PET v Evropě

Společnost Poly Recycling AG se sídlem v Bilten GL (Švýcarsko) uvedla do provozu nejmodernější závod na recyklaci PET v Evropě. Závod stanovuje nové standardy z hlediska bezpečnosti, kvality a sledovatelnosti ve výrobním procesu a zajišťuje, že recyklace PET se stává šetrnější k životnímu prostředí. S novým recyklačním zařízením se uzavírá koloběh PET láhví. Jejich recyklace bude ve Švýcarsku dlouhodobě zajištěna a zdokonalována. Závod je vynikajícím příkladem „zelené ekonomiky“, která je pro švýcarskou ekonomiku stále důležitější. Recyklát srovnatelný s panenským materiálem a technicky zvýrazněný je „Solid Stater“, který se poprvé používá ve Švýcarsku. Vhodný potravinářský PET recyklát (rPET) se několik hodin zahřívá. Nežádoucí látky se odpaří a mohou být zachyceny a odfiltrovány. Casper van den Dungen, generální ředitel společnosti Poly Recycling AG, říká o nejmodernější technologii: „Švýcarský rPET má již mnoho let dokonalou kvalitu. Díky systému „Solid Stater“ zlepšujeme dlouhodobě technické vlastnosti recyklátu na úroveň nového materiálu. Nejnovější generace rPET může být použita pro výrobu tenčích a lehčích láhví. Je tedy zapotřebí méně materiálu na láhev, což má pozitivní vliv na environmentální přínos recyklace PET.“ Dirk de Cuyper, spolumajitel samostatně působící společnosti Poly Recycling AG a její mateřské společnosti Resilux AG, je také potěšen novými možnostmi: „Od výroby rPET po hotové polotovary PET a láhve nabízíme vše pod jednou střechou. Lze ušetřit nespočet transportů a získáváme bezprecedentní kontrolu nad celým výrobním procesem.“
„Pouze díky oddělenému sběru a sběratelské síle spotřebitelů a nejmodernější technologii je možno vyrábět v požadované kvalitě,“ zdůrazňuje Jean-Claude Würmli, výkonný ředitel společnosti PET Recycling Švýcarsko. Rekordně vysoká poptávka po rPET dokazuje, že tato švýcarská recyklační strategie funguje.