Walki uvádí na trh první produkty s kruhovým polymerem

Walki uvádí na trh první produkty s kruhovým polymerem

Skupina Walki Group vyrábí různé obalové materiály s použitím certifikovaných kruhových polymerů. Ty se získávají chemickým procesem ze smíšeného plastového odpadu a odpovídají kvalitě původní suroviny. Společnost plánuje v letošním roce dodávat svým zákazníkům první obaly. Společně s dlouhodobým partnerem, firmou Sabic, jednou z předních světových společností v chemickém průmyslu, činí skupina Walki velký krok vpřed při realizaci svých udržitelných cílů. Podle společnosti je výrobce obalových řešení bere vážně odpovědnost za podnikání a ochranu životního prostředí: „Již dnes je více než 80 % našich výrobků vyrobeno z obnovitelných nebo recyklovatelných surovin. Naším cílem je do roku 2030 zvýšit  jejich podíl na 100 %,“ uvedl prezident a generální ředitel společnosti Walki Group Leif Frilund. Kruhové certifikované polymery vyrábí společnost Sabic, dlouhodobý partner společnosti Walki. Inovačním procesem přeměňuje nízkohodnotný smíšený plastový domácí odpad, který je jinak spalován nebo skládkován, na kvalitní certifikované polymery. Walki Group zamýšlí použít tyto nové polymery pro jejich bariérové vlastnosti do svých kvalitních obalových řešení.