Zelená budoucnost pro obaly

Zelená budoucnost pro obaly

Přestože plasty na bázi biomasy jsou důležitou součástí udržitelnější ekonomiky, představují pouze malý podíl celkového objemu balení. Budoucí vývoj však hraje v jejich prospěch.
Očekává se, že bioplasty významně přispějí ke snížení naší závislosti na ropných produktech a snížení emisí CO2, což bylo mj. i hlavním tématem diskusí na loňském FachPacku v části haly, kde bylo diskusní fórum FNR Knowledge Forum (řídila agentura pro obnovitelné zdroje). Dosud však zůstává podíl bioplastů na celém trhu s plasty velmi malý. V současné době mají polymery na bázi biomasy celkový výrobní objem 7,5 milionu tun; 2 % objemu výroby petrochemických polymerů. Podle průzkumu organizace „nova-Institute“ se však výroba polymerů na bázi biomasy v posledních letech stala mnohem profesionálnější a diferencovanější.

Bioplasty jako součást biohospodářství
Průmysl se v posledních letech významně zaměřil na vývoj a výrobu náhrad, které jsou chemicky nerozeznatelné od obalů vyrobených na bázi fosilních paliv. Stále platí, že konvenční plasty nabízejí výhody oproti svým „sourozencům“ založeným na biotechnologiích. Aby bylo možné úspěšně se etablovat, potřebují plasty na bázi biomasy celý procesní řetězec v rámci biohospodářství, které zajišťuje výrobu chemických prekurzorů. V této souvislosti se biohospodářství opírá o obnovitelné zdroje a řešení založená na biologických procesech. Je třeba vytvořit oběhové hospodářství, které umožní co nejlepší recyklaci a opětovné využití surovin a materiálových toků s ohledem na efektivnost zdrojů a udržitelnost.


Obaly jsou jedním z hlavních uživatelů bioplastů

V diskusním fóru  Dr. Harald Käb z Narocon Innovation Consulting jmenoval v tomto ohledu výrobce potravin, např. Pepsi, Danone a Nestlé. Tyto společnosti spolupracují na vývoji láhví ze 100% bio-PET. V obchodech již existuje mnoho obalů vyrobených z bioplastů a recyklátů (např. láhví na nápoje, PE fólie na bio-bázi, HDPE na bio-bázi nebo celulóza, kelímky na jogurty vyrobené z bio-PLA). V oblasti logistiky obalů se také vynakládá úsilí na použití plastových obalů vyrobených z biologických materiálů.

Standardy stále chybí
Nicméně i bioplasty jsou „jen“ plasty, biopolymery, stejně jako petrochemické polymery, potřebují aditiva pro zajištění funkčnosti. Zpravidla se jedná o stejná aditiva, jaká se používají pro polymery na bázi petrochemie. Neexistují žádné speciální přísady, které jsou určeny výhradně pro polymery na bázi bioproduktů. Dosud neexistují standardizované předpisy pro posuzování udržitelnosti bioplastů.

Recyklace bioplastů
Dr. Harald Käb předpokládá velké možnosti nahrazení plastů na bázi petrochemie plasty vyrobenými z obnovitelných zdrojů. V důsledku nového německého zákona o obalech, který vstoupil v platnost v lednu letošního roku, se recyklovatelné nebo těžko recyklovatelné obaly staly drahými.