THIMM pack´n´display: Nová značka pro balení a prezentaci zboží

THIMM pack´n´display: Nová značka pro balení a prezentaci zboží

Před 25 lety byla na zelené louce ve Všetatech založena česká pobočka mezinárodní skupiny THIMM. Během tohoto čtvrtstoletí se z firmy THIMM Obaly, k.s. stal jeden z nejmodernějších závodů na výrobu a zpracování vlnité lepenky v České republice. Do dalších let společnost vstupuje pod novou značkou THIMM pack´n´display, která zastřešuje ucelenou nabídku obalů, rozšířenou o POP & POS řešení z vlnité lepenky.
Nejen díky investicím do automatizace a robotizace, ale i díky skvělým zaměstnancům, zapáleným pro věc a s chutí řešit problémy zákazníků, se závod THIMM ve Všetatech dostal během uplynulých 25 let na špici svého oboru. Spektrum výrobků a služeb se postupem času rozšiřovalo a měnilo podle požadavků trhu. K hnědým krabicím přibyly SRP obaly, závod byl certifikován podle BRC, pro výrobu vlnité lepenky pro přímý styk s potravinami a v neposlední řadě se ve všetatském závodě stále více využívá digitální tisk, který pro výrobu obalů a POP/POS řešení otevírá zcela nové dimenze.
„Naši zákazníci si zaslouží to nejlepší možné řešení,“ vysvětluje Martin Hejl, jednatel závodu THIMM ve Všetatech. „Pod novou značkou THIMM pack´n´display sjednocujeme jak standardizované procesy výroby obalů, tak individualizované koncepty pro POP/POS prezentace.“ Základem pro optimální řešení problémů zákazníků tvoří volnost výběru při nákupu surovin. Mathias Schliep, předseda představenstva skupiny THIMM dodává: „Vzhledem k tomu, že na trhu vystupujeme jako nezávislý nákupčí surovin, máme svobodu volby, nakoupit přesně ty suroviny, které pro nejlepší možné řešení potřebujeme. Naše zákazníky tak nijak neomezujeme. S novým sloganem ,Free to be your best´ tak zdůrazníme náš příslib poskytovat zákazníkům to nejlepší možné řešení.“
THIMM pack´n´display díky digitální tiskové technologii nabízí výrobu obalů a POP/POS řešení už od jednoho kusu. Navíc individualizované, personalizované, s grafikou flexibilně přizpůsobenou aktuální situaci. To přináší výhody zejména marketérům jak velkých, tak i malých firem. „Naši zákazníci od nás mají všechno z jedné ruky, doplňuje Martin Hejl.