Evropští výrobci plastů: Data, fakta a trendy

Evropští výrobci plastů: Data, fakta a trendy

Společnost Plastics Europe uvádí ve své zprávě „Plastics – the Facts 2018“ aktuální informace o průmyslu plastů a materiálech v Evropě a ve světě. Ve zprávě jsou uvedeny údaje o výrobě, spotřebě a recyklaci plastů a údaje o trzích, zaměstnanosti a obratu v tomto odvětví za rok 2017. Prognózy pro plastikářský průmysl ukazují, že celosvětová poptávka po plastech stále roste a Evropa je v mezinárodním srovnání nejvýznamnějším výrobním místem. Zpráva „Plastics – the Facts 2018“ je každoročním monitoringem stavu pro výrobce plastů. Nynější zpráva s nejnovějšími čísly pro Evropu a svět ukazuje silný růst tohoto průmyslu. Velkou pozornost věnuje zpráva novým iniciativám branže v oblasti cirkulární ekonomiky a recyklace plastů. Evropští výrobci plastů si stanovili ambiciózní cíle, kromě jiného, že plastové obaly budou v celé Evropě do roku 2040 recyklovatelné nebo jinak využitelné. Do roku 2030 by míra opětovného využití a recyklace měla dosáhnout 60 %.
V roce 2017 pracovalo v plastikářském průmyslu více než 1,5 milionu lidí v přibližně 60 000 společnostech a dosahovalo prodeje přibližně 350 mld. €. Globální produkce plastů byla v roce 2017 348 milionů tun (v roce 2016: 335 milionů tun), z toho téměř 65 mil. tun připadalo na Evropu, což představuje nárůst o více než čtyři miliony tun oproti předchozímu roku. V mezinárodním srovnání necelá pětina výroby plastů připadá na Evropu (18,5 %), výroba v Číně činí 29,4 % a v zemích NAFTA 17,7 %. Evropa je tedy druhým největším výrobcem plastů. Při pohledu na poptávku a spotřebu v Evropě dominuje šest zemí: Německo, Itálie, Francie, Španělsko, Spojené království a Polsko. Tyto státy EU představují téměř 70 % evropské poptávky. Největším aplikačním oborem je obalový průmysl s podílem blížícím se 40 %, dále následují stavebnictví se skoro 20 %, automobilový průmysl s 10 %, elektrotechnický a elektronický průmysl s 6 %. Recyklace plastových odpadů se zvýšila za deset let (roky 2006 až 2016) o téměř 80 %. Nejméně devět evropských zemí včetně Německa dosáhlo v roce 2016 recyklační kvóty více než 95 % a zejména proto, že skládkování nebo spalování odpadů bylo buď právními předpisy zastaveno nebo se díky vysoké dani v těchto zemích stalo nezajímavým. Zejména na pozadí současných enviromentálních diskusí o plastech tato čísla dokladují velkou důležitost řádného a efektivního sběru, jakož dalšího zpracování plastového odpadu na cestě k ekonomice šetřící zdroje.
Zprávu lze stáhnout z www.plasticseurope.de

Plastics Europe Germany e. V. – asociace výrobců plastů v Německu, je součástí celoevropské organizace PlasticsEurope. Frankfurt nad Mohanem je jejím sídlem pro region střední Evropy. Jedná se o jeden z pěti regionů společnosti PlasticsEurope a zahrnuje Německo, Rakousko, Polsko, Švýcarsko, Slovenskou republiku, Slovinsko, Českou republiku a Maďarsko.
PlasticsEurope je jednou z předních evropských obchodních asociací. Sdružení má centra v Bruselu, Frankfurtu, Londýně, Madridu, Miláně a Paříži a úzce spolupracuje s dalšími evropskými a národními plastikářskými sdruženími. Více než 100 členských společností vyrábí více než 90 % plastů ve 28 členských státech EU a Norsku, Švýcarsku a Turecku. Více než 1,5 mil. lidí pracuje asi v 60 000 firmách a vytváří obrat více než 340 mld. € ročně.