Beverage Tracking Technology společnosti Antares Vision

Beverage Tracking Technology společnosti Antares Vision

Výrobci potravinářských výrobků a nápojů musí stále více prosazovat bezpečnost spotřebitelů a zajistit kvalitu výrobků. Klíčovým faktorem pro dosažení bezpečnosti proti padělání je sledovatelnost výrobků a zvyšování efektivity dodavatelského řetězce. Italský specialista na serializaci a Track&Trace technologie, Antares Vision představil na veletrhu Brau Beviale 2018 novou technologii Beverage Tracking Technology (BTT), která je předurčena pro 100% kontrolu nápojových láhví k zajištění kvality produktu. Navíc je speciálně navržena tak, aby na každé láhvi byly natištěny serializační kódy a kontroluje, zda obsahují všechny povinné údaje sledované dohledovými úřady. Tato technologie kombinuje kompletní inspekci láhví s kompletní sledovatelností. Volitelně lze do BTT integrovat řadu dalších systémů optické kontroly, jako je Glass Inspection System – GIS, systém kontroly etiket – ALC a systém řízení hladiny a kontroly uzávěrů CLC. Ke každé láhvi je doplněn identifikátor, případně s příslušnou předtištěnou daňovou známkou, po níž mohou následovat následné kroky balení. Technologie je jednoduchá pro obsluhu.Nová technologie již splňuje všechny specifické požadavky, které oznámilo několik národních regulátorů pro alkoholické nápoje. Kompletní řešení bylo nominováno na Světovou inovační cenu pro rok 2018 v kategorii Nejlepší výrobní / zpracovatelská inovace (Best Manufacturing/Processing Innovation) a v kategorii Nejlepší inovační technologie (Best Technology Innovation).
www.antaresvision.com