Měkké obaly a trvalá udržitelnost: fakta a čísla

Měkké obaly a trvalá udržitelnost: fakta a čísla

Sdružení výrobců měkkých obalů Flexible Packaging Europe (FPE) připravilo soubor materiálů zaměřených na trvalou udržitelnost měkkých obalů. Hlavní cílovou skupinou jsou lidé, kteří se pohybují v tomto v oboru nebo kolem výrobků balených do měkkých obalů, ale také obecná veřejnost. FPE ze shromážděných údajů sestavilo názorné pomůcky, které jsou na jeho stránkách (sustainability.flexpack-europe.org) k dispozici všem zájemcům zdarma. Jean-Paul Duquet, ředitel pro trvalou udržitelnost, FPE: „V našem obsáhlém informativním balíčku chceme zdůraznit, jak měkké obaly přispívají k trvale udržitelné spotřebě a výrobě potravin. Co se toho týče, nabízejí nyní mnoho předností, obzvlášť v širším kontextu – to je podloženo vědeckými fakty. Přesto trvalá udržitelnost obalů zůstává složitou záležitostí. My jsme se pokusili diskutované problémy, jako je cirkulární ekonomika nebo riziko plýtvání potravinami, zjednodušit do praktického přehledu s fakty a čísly z celoevropského hlediska.“ Měkké obaly jsou navrhovány tak, aby skutečně minimalizovaly spotřebu balicích materiálů, a že pomáhají chránit hodnotné zboží a omezit plýtvání potravinami. „Měkký obal často využívá zdroje efektivněji než alternativní obal sloužící stejným účelům, přitom v průběhu celého životního cyklu spotřebuje méně materiálu a energetických zdrojů…“ Webová stránka obsahuje infografiku, plakáty, informační listy a užitečný kapesní průvodce. Vše je nyní dostupné v pěti jazycích (anglicky, německy, francouzsky, italsky a španělsky; brzy budou následovat polština a turečtina). (of)