Better Planet Packaging Design Challenge 

Better Planet Packaging Design Challenge 

Leader v oblasti obalových řešení, Smurfit Kappa, vyhlásil soutěž jako součást své snahy řešit jednu z největších výzev v obalovém průmyslu – snížení množství nerecyklovatelného odpadu, který se každý den vyprodukuje.

Na základě dostupných údajů představují obaly téměř 40 % poptávky po plastech v Evropě. Smurfit Kappa vyzývá designéry, konstruktéry, inženýry, vynálezce a kreativní myslitele, a to jak zaměstnance Smurfit Kappa, ze svého středu, tak i externisty, aby přišli s nápady a obalovými inovacemi, které postupně nahradí nerecyklovatelný odpad, který se každý rok vyprodukuje.

Tato soutěž obsahuje dvě výzvy:

  • Vyvinout alternativu a náhradu plastové smršťovací fólie pro obalování palet (stohů krabic) používané na jejich ochranu a zajištění stability během přepravy a skladování

  • Vyvinout obal pro e-commerce dodavatelský řetězec plně na bázi papíru, který zajistí tepelně-ochranou funkci pro čokoládu (jako příklad výrobku citlivého na teplotu)  

Uzávěrka soutěže je 29. března 2019 a zájemci (kdokoliv) mohou předložit myšlenku, která by řešila jednu nebo obě oblasti výzvy. Vítěz každé výzvy obdrží cenu ve výši 8 000 eur a jejich nápady budou představeny na Smurfit Kappa Innovation Eventu v květnu roku 2019.

Arco Berkenbosch, Viceprezident pro inovaci a vývoj, poznamenal: „Design obalu hraje zásadní roli při snižování množství odpadu vzniklého v každodenním životě a při zajišťování udržitelnější budoucnosti. Naše výzva Better Planet Packaging Design Challenge má za úkol inspirovat inovátory z celého světa, aby pracovali na konkrétních problémech v oblasti navrhování udržitelných obalů. Těšíme se, až si prohlédneme vaše návrhy a objevíme první vítězné inovace".

Rok 2019 bude prvním ročníkem výzvy Better Planet Packaging Design Challenge. Tato soutěž je klíčovou součástí iniciativy Smurfit Kappa s názvem Better Planet Packaging. Byla spuštěna v září 2018 a je stěžejní obchodní strategií Smurfit Kappa, jejíž cílem je průlomovým způsobem vytvářet obaly pro udržitelnější budoucnost.

Zájemci, kteří se chtějí této soutěže zúčastnit, naleznou více informací o výzvě Better Planet Packaging Design Challenge a o způsobu přihlášení zde:
www.smurfitkappa.com/innovation/design-challenge