Uchazeč o práci může být zároveň i váš zákazník

Uchazeč o práci může být zároveň i váš zákazník

Vliv zkušenosti uchazeče o zaměstnání na jeho nákupní chování.
ManpowerGroup zveřejnila další část ze série průzkumů ManpowerGroup Candidate Preferences 2018. Tentokrát se zeptali téměř 18 000 kandidátů, kteří mají stávající zaměstnání, ale hledají zaměstnání jiné, ve věku 18–65 let napříč 24 různými trhy práce po celém světě. Uvádíme některé odpovědi, které mohou ovlivnit proces přijímání.
Jaký je dopad špatné zkušenosti uchazeče o zaměstnání na jeho nákupní chování?
Co konkrétně uchazečům během náborového procesu vadí a jaký to má dopad na značku firmy?

Výsledky mluví jasně. Pozitivní zkušenost při hledání práce má příznivý vliv na tendenci jednotlivce nakupovat produkty nebo využívat služby dané firmy a spokojení zákazníci mají větší tendenci chtít v této firmě pracovat. Výsledky také ukazují, že dopad zkušenosti kandidáta daleko přesahuje oblast HR; zkušenost kandidáta přímo ovlivňuje brand a úspěšnost firmy. Tato kauzalita je dobrým argumentem, který může využít vedení HR, když obhajuje finanční efektivitu svých investic.
Funguje to jako padající domino: kandidáti mluví o své negativní zkušenosti s přáteli napřímo i přes sociální sítě. Lidé se také stále častěji dívají stejnou optikou na svou zkušenost při hledání práce, jako na nakupování zboží v e-shopech.
Negativní zkušenost uchazeče o práci ovlivňuje prodej
Více než polovina kandidátů (54 % celosvětově a 51 % v ČR) říká, že je negativní zkušenost z výběrového řízení do budoucna odradí od koupě produktu nebo využití služby dané firmy. To přesahuje rámec maloobchodních vztahů a zahrnuje širokou škálu potenciálních produktů a služeb.
Více než polovina kandidátů (56 % globálně, 55 % v ČR) také tvrdí, že by raději pracovala pro firmu, jejíž produkty kupuje nebo využívá. Věrní zákazníci se často rozhodnou pro spolupráci se společnostmi, které vyznávají podobný soubor hodnost jako oni sami, takže se jako kandidáti mohou cítit vnitřně spojeni s firemní kulturou skrze svou spotřebitelskou zkušenost.
Horší než odmítnutí: žádná odpověď
Zatímco zaměstnavatelé mají tendenci bagatelizovat negativní dopad špatné zkušenosti uchazečů na tržby jako přechodnou zahořklost odmítnutého člověka, výzkum mluví jinak. Odmítnutí po pohovoru je až sedmé v seznamu zkušeností kandidátů s negativním dopadem na nákupní chování. Každý okamžik interakce s kandidátem může pozitivně nebo negativně ovlivnit brand.
Na prvním místě v ČR je nulová reakce na zaslaný životopis, která odradí od nákupu 62 % uchazečů o zaměstnání. 61 % hodnotí negativně průběh pohovoru a 60 % si stěžuje na chybějící zpětnou vazbu po pohovoru. 54 % uchazečů vadí neúplné nebo nedostatečné informace v popisu pozice nebo nabízené mzdě.
Chyby personalistů s nejhorším vlivem na nákupní chování uchazečů
Mezi nejhorší prohřešky patří především nedostatečná transparentnost popisu pozice nebo nabízené mzdy, žádná reakce na žádost o zaměstnání, špatná zkušenost z pohovoru, chybějící zpětná vazba po absolvování pohovoru nebo opožděná odpověď na žádost o zaměstnání (po 6 až 8 týdnech).
Není to jen fenomén mileniálů
V posledních letech bylo o mileniálech a důležitosti, kterou přikládají employer brandu při kariérním rozhodování, napsáno mnohé. Přestože to vypadá, jako by na tržby měly negativní dopad hlavně náborové zkušenosti mileniálů, data mluví jinak. Co platí o mileniálech, platí o všech. Respondenti, kteří deklarovali, že je negativní zkušenost při náboru odradí od koupě produktů či využívání služeb dané firmy, odrážejí globální demografii kandidátů z hlediska věku, kariérní pozice a motivace. V tomto průřezu je o něco více žen (53 % proti globálnímu průměru 50 %). Totéž platí pro kandidáty, kteří by spíše pracovali pro společnost, jejíž produkty či služby využívají.
Budování vztahu
Během tří leté série výzkumů Global Candidate Preferences se jasně ukázalo, jak důležitá je pro kandidáty vzájemná důvěra zaměstnavatele a zaměstnance. Letošní výsledky potvrzují, že důvěra není pro kandidáty příjemným doplňkem značky zaměstnavatele, ale spíše její nepostradatelnou součástí. 48 % českých kandidátů říká, že nejhorší vliv na jejich nákupní chování mají rozpory mezi tím, co zaměstnavatel slibuje během náboru a realitou.
Dominový efekt
Negativní účinky špatné zkušenosti při náboru se šíří jako padající domino. Kandidát se špatnou zkušeností o ní totiž řekne ostatním, což ovlivní nejen jejich názor na danou společnost, ale také zájem o produkty či služby této společnosti. 71 % českých kandidátů by o špatné zkušenosti řeklo ostatním. 51 % kandidátů je přesvědčeno, že negativní zkušenost kamaráda by je odradila od koupě produktu nebo využití služby.
Vybírat práci jako v e-shopu
Uchazeči o práci již neposuzují průběh náborového procesu podle toho, jak se to dělalo tradičně, ale spíše podle uživatelské a zákaznické zkušenosti při nákupu na e-shopech. Požadují individuální přístup, jednoduchý a rychlý proces. Polovina všech globálních kandidátů očekává, že proces hledání nové práce bude stejně jednoduchý jako nakupování produktů a služeb online. Od průměru se nejvýrazněji odlišuje Malajsie (68 %) a Česká republika (29 %).
Zdroj: komunikační agentura SETEVA