Vědecké testy prokázaly opakovanou recyklovatelnost HDPE

Vědecké testy prokázaly opakovanou recyklovatelnost HDPE

Nizozemská společnost ESE World je přes 30 let lídrem ve využití recyklovaných plastů k výrobě nádob na odpad a recyklátů. Její pokročilé postupy při čištění, aditivování a zpracování materiálů jí umožňují vyrábět z recyklátu ve stejné kvalitě, jako by měly výrobky z prvotních surovin. Přesto doteď zůstávala nezodpovězena jedna otázka: Jak často může být HDPE drcen a opakovaně zpracováván vstřikováním bez zásadních změn struktury a vlastností? Systematický výzkum recyklovaných materiálů je obtížný, protože u surovin na trhu lze jen vzácně prokázat původ, způsob prvotního zpracování, aditiva a použití výrobku. Výsledky ovlivňují kontaminace z předchozího zpracování, příměsi cizích polymerů a znečištění aditivy pro ochranu před UV zářením. ESE proto ve svém závodě zahájilo řízený experiment, který umožnil opakovaně použít panenský HDPE desetkrát. Po každém kroku byl materiál ve spolupráci s externími výzkumnými institucemi analyzován za použití moderních metod. Projekt vedla specialistka ESE na plasty, badatelka z Fraunhoferova institutu Jeanett Köhnová. Zkouška vůbec poprvé prokázala, že proces vstřikování a mletí plastů v podstatě nijak nezměnil vlastnosti materiálu. Počítáme-li s životností nádob na odpad 10–20 let, tento výsledek znamená, že dostupnost plastových materiálů pro trvale udržitelnou výrobu je zabezpečena alespoň na 100–200 let. Recyklace plastů ušetří 100 % surové ropy, cca 65 % CO2, a tudíž i 88 % energie.