28. Drážďanská obalová konference 6.–7.prosince 2018

28. Drážďanská obalová konference 6.–7.prosince 2018

Téma: Protiklady jako hnací síla inovací
Opět se na začátku prosince sejdou v Drážďanech odborníci z oblasti balení a budou diskutovat nad protiklady v požadavcích a nad novinkami při jejich řešení. Program a přednášející lze nalézt na stránkách dvi www.verpackungstagung.de
Ani letos nebudou chybět moderní témata, jako je digitalizace a udržitelný rozvoj. V několika přednáškách bude podrobně rozebráno lepení, kdy a kde a jak. Stejně tak možnosti úprav povrchů, měření síly pro odtrhávání, dále kontrola již zabaleného zboží podle Mettler Toledo, a další témata z pohledu praxe i výzkumu.
Mezi očekávané přednášky a přednášející jistě patří představitel významného e-shopu s módou Zalando. Zalando jen v Evropě během deseti let uspokojil na 23 milionů zákazníků a v roce 2017 vyřídil na 90 milionů objednávek. Téma přednášky je: Jak přispívá obal k požadovanému individuálnímu nákupnímu zážitku, jak k plnění cílů v produktivitě prodeje a jak k neodmyslitelné udržitelnosti? Jak takovému zadání rozumí v Zalando a jak k němu přistupují, tedy jak optimalizovat a automatizovat proces balení. Odpovědí může být využití moderní technologie (laser + nekonečná lepenka + digitální tisk) pro tvorbu obalu přímo v místě, čase a na potřebný rozměr.
Jak ukázal průzkum dvi (Deutsches Verpackungsinstitut) 60 % německých občanů postrádá kompetentní a kompletní informace o obalech a více než dvě třetiny Němců očekávají tyto informace od výrobců zboží, obalů, a hlavně od obchodníků. Tento úkol by měl obalový průmysl vzít v potaz a příslušně využít takto vzniklou příležitost k objasnění a propagaci přínosu vhodného balení do chytrých moderních obalů.

Dalším přednášejícím bude představitelka NABU (Naturschutzbund Deutschland). NABU již skoro 120 let usiluje o ochranu přírody pro příští generace. Svaz má na 640 000 členů a je tak nejpočetnějším svazem v Německu. Prioritou je ochrana přírodních zdrojů a snížení odpadů. Svaz pomáhá vytvářet zákonné rámcové podmínky a aktivně podporuje inovativní projekty. V rámci spolupráce obchodu a průmyslu jsou diskutovány podmínky použití obalů v souladu s cílem maximálního využití materiálu, jeho možné recyklace a dalšího využití recyklátu. NABU aktivně objasňuje veřejnosti přijaté zásady, jeho zástupci pracují v různých radách, výborech a iniciativách. V rámci programu představí práci spolu s werner-mertz.de, konkrétní možnosti a zájem o balení ovoce a zeleniny, stejně tak zásady pro používání jednorázového nádobí a příborů.
Letos je program obohacen o Roadshow v přistaveném tzv. Packmobilu. Praxí bylo mnohokrát prokázáno, že na vysoké požadavky zadání jsou opakovaně navrhovány varianty již známého řešení bez potřebné kreativity a inovací. Proto jsou regály obchodů plněny standardními, veskrze stejnými obaly. Projekty s cílem dosáhnout kýžené inovace se nedají detailně předem naplánovat, jejich zadání je jen hrubý obraz toho, jaký má být konečný výsledek a jednotlivé kroky nejsou dopředu známy. Celý proces je komplexem představ, které bývají samostatně dost omezeny. Klíčem k úspěchu je v rozumné míře stále zkoušet, samozřejmě, nejlépe po jednotlivých vývojových fázích. Dosažené dílčí body a kroky jsou stále a znovu kontrolovány a diskutovány ze všech stran a z pohledu jejich dalšího směřování k vytčenému cíli. Výsledek je od počátku nejistý a je proto potřeba mít na paměti zadání a k němu se blížit a věřit, že nastavený proces přivede vývoj k vysněnému konečnému produktu a přinese potřebný výsledek viditelný na trhu. Tento způsob vývoje je odkoukán od vývojářů softwaru, známý pod SCRUM Principles. Během 3–4 týdnů je výsledek možno otestovat, nový obal v malé sérii je umístěn přímo na trh. Popsaný způsob tak zamezí dodatečnému zjištění, že někde v průběhu vývoje byla přijata nesprávná cesta, zvolen chybný směr. Takový postup pomáhá odstranit časté neshody mezi výrobou a marketingem, protože se všichni vývoje aktivně zúčastnili. V rámci programu konference bude předveden kompletní vývojový proces a odzkoušení jednotlivých kroků směřujících k novému obalu, kartonu, láhvi, plastovému kelímku, blistru... Díky přítomnosti Packmobilu s kompletní výbavou strojů a zařízení budou podrobně před očima účastníků otestovány různé součásti balení vč. tisku, lepení, konečného páskování atp.
I tentokrát bude příjemnou součástí společný večer s pohoštěním ve vybrané restauraci Pulverturm v malebném a vánočně naladěném centru Drážďan.