Obaly versus tisk

Obaly versus tisk

Stále více lidí získává své informace z internetu namísto tištěných novin a časopisů, stále častěji lidé objednávají produkty online. Proto je zapotřebí stále více balicích papírů, zatímco poptávka po grafických papírech pro tisk, psaní a kopírování klesá. Co to znamená pro obalový průmysl? Mluvili jsme s Gregorem Andreasem Geigerem, ředitelem tisku a public relations v Německé asociaci pro papír a celulózu (VDP).

Pane Geigere, trend směrem k většímu balení do papíru a lepenky vyrovnává pokles grafických papírů. Do jaké míry se poměr mezi těmito dvěma druhy papíru – grafikou a balením – změnil v posledních letech?

Andreas Geiger: Čísla hovoří jasně. V roce 2000 představovaly v Německu grafické papíry 50,3  % celkové výroby papíru, obalové papíry činily 37,4 %. V současné době je tento poměr právě naopak: balicí papíry představují 52,7 % a grafické papíry pouze 34,2 %. Ostatní hlavní třídy – výrobky z tkaniny a papír pro technické aplikace – kolísají dohromady kolem hodnoty 12 %. Boom v obalových materiálech je výsledkem dobrého ekonomického klimatu a také elektronického obchodu.

Je třeba ještě vyrábět grafické papíry?

Andreas Geiger: Trh s grafickými papíry bude existovat vždycky. Prošel významnou konsolidací a po několika letech poklesu se postupně stává pro výrobce opět užitečným segmentem. Někteří producenti ovšem přebudovali své stroje na výrobu obalových materiálů. Segment obalů roste tak dynamicky, že dokonce dokáže absorbovat zcela nově postavené kapacity. Výzvy pro průmysl jsou převážně finanční povahy. Koneckonců, papírenský stroj není model elektrické železnice.

Která průmyslová odvětví jsou zvláště atraktivní pro výrobce obalů? Jak důležitý je v tomto kontextu online prodej?

Andreas Geiger: V tradičním kamenném obchodě jsou pro papírové obaly nejdůležitějšími zákazníky výrobci potravin, představují 50% podíl na trhu. V případě elektronického obchodu existují různé segmenty, které tento druh balení vyžadují. Podle Německého sdružení pro elektronické obchodování a prodej na dálku (BEVH) zaujímá obchod s oblečením první místo s 10 miliardami €. Následuje elektronický a telekomunikační segment s částkou 8,5 miliardy €. Knihy, obuv, počítače a příslušenství jsou v rozsahu 3 miliardy €, po němž následuje nábytek, dekorativní předměty a zboží pro domácnost za 2 miliardy €.

Jaký je trend v elektronickém obchodě?

Andreas Geiger: Vidíme nárůst potravinových produktů; v roce 2017 stoupl online maloobchod o cca 21 % ve srovnání s předchozím rokem na přibližně 1,1 miliardy €.

Které obalové materiály jdou nejvíc na odbyt?

Andreas Geiger: U 47 % (v roce 2017) celkové výroby obalů v Německu zůstává obal z papíru, kartonu a lepenky vedoucím obalovým materiálem.

Jaké trendy se objevují například v udržitelných materiálech?

Andreas Geiger: Papírové obaly již zaujímají vedoucí postavení v oblasti udržitelnosti. Základem výroby je dřevo z obnovitelných zdrojů, které je optimálně využíváno, protože prochází více recyklačními procesy.

Mohou výrobci papíru pomoci snížit užití plastů například použitím nových nátěrových materiálů?

Andreas Geiger: Nejen díky použití povrchové úpravy. Probíhající debata o znečištění oceánů plasty vede k odpovídající náhradě materiálu ve prospěch papíru a lepenky. To se již projevuje v sekcích ovoce a zeleniny v našich supermarketech a navrhovaná směrnice EU o plastových výrobcích na jedno použití bude tento trend ještě více podporovat.

Na veletrhu FachPack 2018 najdete řadu informací o papíru, kartonu a lepence. V těchto segmentech je zhruba 300 vystavovatelů, ale i doprovodný program diskutuje o těchto trendech – např. na speciální výstavě „Přehlídka zkušeností z vlnitou lepenkou“ v hale 9, na fóru o vlnité lepence (26. září v 11 hodin v NCC Ost) a v prezentacích o elektronickém obchodě/online maloobchodu ve fóru PackBox a ve fóru TechBox.

Podrobné informace najdete na adrese: www.fachpack.de/events.