Technologie Sidel Super Combi

Technologie Sidel Super Combi

Sidel Super Combi je technologií pro budoucí generace, která obsahuje pět výrobních operací v jednom uzavřeném systému (přísun preforem, vyfukování, etiketování, plnění/uzavírání a přísun uzávěrů). Pro dosažení optimalizovaného výkonu a dlouhodobého zvýšení kvality kombinuje inteligentní automatizaci s inovativními technologiemi propojených strojů a managementem datových analýz, které předem poskytnou optimalizované výrobní a servisní služby. Výrobci nápojů chtějí celkový koncept, který myslí a jedná za ně. Na to odpovídá technologie Sidel Super Combi svou digitálně řízenou inteligencí a pokročilou automatizací. Například autonomní regulace se dosahuje pomocí programu Intelli-Adjust. Tato technologie řídí výkon systému a automaticky provede potřebná nastavení. Intuitivní rozhraní, jako je uživatelská příručka pro rozšířenou realitu a lokalizace GPS, umožňují dlouhodobé zlepšování bez narušení jednoduché obsluhy, kratší dobu údržby a minimální prostoje. Provozovatelům poskytuje automatizovaný systém včasná hlášení prostřednictvím nástroje pro zvyšování efektivity a další hlášení o mimořádných událostech, jako doplnění etiket, uzávěrů a o případných chybách. Vylepšené softwarové programy pro analýzu příčin chyb umožňují intuitivní zásah a zjednodušují rychlé řešení problémů. Uvedená řešení problémů snižují nároky na zaškolení obsluhy a zlepšují opakovatelnost změn a postupů údržby.