Stora Enso: start-up s firmou Sulapac na urychlení růstu obnovitelných materiálů

Stora Enso: start-up s firmou Sulapac na urychlení růstu obnovitelných materiálů

Společnosti Stora Enso a Sulapac podepsaly společnou dohodu o boji proti celosvětovému problému s plastovým odpadem o urychlení používání plně obnovitelných, recyklovatelných a biologicky rozložitelných materiálů v obalech.
Podle společné dohody o vývoji bude Stora Enso udělovat licenci pro materiály a technologie společnosti Sulapac a zahájí vývoj plně recyklovatelných víček a uzávěrů pro obaly na tekutiny. Mezi další oblasti společného vývoje práce patří potravinové obaly a rovněž obaly na spotřební elektroniku.
Ve společnosti Stora Enso věříme, že všechno, co je dnes vyrobeno z fosilních materiálů, může být zítra zhotoveno ze stromů. Náš budoucí růst vychází z inovací v oblasti obnovitelných materiálů,“ říká Annica Breskyová ze společnosti Stora Enso. „S našimi partnery, jako je společnost Sulapac, provádíme tyto inovace, abychom vytvořili obaly budoucnosti.
Svět potřebuje materiálová řešení, která jsou stoprocentně biologicky rozložitelná. Materiál firmy Sulapac poskytuje všechny výhody plastů, ale zcela bezezbytku biodegraduje. S rozsáhlými odbornými znalostmi společnosti Stora Enso můžeme skutečně urychlit celosvětové uvedení na trh našeho materiálu Sulapac,“ říká Suvi Haimi, generální ředitelka společnosti Sulapac.
Spolupráce mezi společnostmi byla zahájena v roce 2017 prostřednictvím programu Stora Enso Accelerator, který zahrnuje partnerství s univerzitou Aalto a začínajícími firmami s cílem připravit a inovovat výrobky vyrobené z obnovitelných zdrojů. Stora Enso je prvním zákazníkem, který využívá materiálové a technologické licence společnosti Sulapac.