Vítězové cen Excellence in Reusable Packaging

Vítězové cen Excellence in Reusable Packaging

Na veletrhu Pack Expo byly vystaveny i exponáty, které Reusable Packaging Association (RPA) dekorovala cenami Excellence in Reusable Packaging. RPA je nezisková profesní organizace, která zastupuje zájmy dodavatelů a uživatelů opakovaně použitelných přepravních obalů. Propaguje jejich kvalitu, ekonomický a ekologický přínos pro distribuční řetězce. Cenu uděluje společnostem a organizacím, které inovativně a měřitelně využívají tyto obaly. Přihlášky posuzují nezávislí porotci, kteří nejsou členy RPA, letos to byli zástupci StopWaste, Packaging Management Institute, Virginia Tech University a PackagingRevolution.net. V šestém ročníku byly vyhlášeny dvě kategorie: pro ziskové a pro neziskové a vládní organizace.
V kategorii komerčních podniků si cenu odnesl Stihl za redukci odpadu, nákladů, manipulace s materiálem a doby prostojů při přesunu dílů z jedné výrobní linky na druhou, jakož i mezi výrobními závody v rámci skupiny, vnitrostátně i do zahraničí, a to prostřednictvím přechodu od jednorázových krabic z vlnité lepenky na opakovaně použitelné skladovací/přepravní kontejnery. Nasazením normalizovaných plastových kontejnerů KTP GP3 eliminoval Stihl 760 tun vlnité lepenky ročně při vylepšení hospodárnosti provozu (příznivá návratnost při nákupu kontejnerů, omezení provozu paletových vozíků, vnitropodniková bilance zásob ad.).
Cenu pro neziskové organizace získal Goodwill Industries International za omezení rizika poškození výrobků a snížení nákladů při současném vylepšení bezpečnosti pracovníků a využití skladovacích prostor prostřednictvím náhrady kartonových krabic opakovaně použitelnými paletami ORBIS OPTEBulk se standardní zastavěnou plochou a návleky. GII tvoří síť 162 autonomních organizací v USA, Kanadě a 13 dalších zemích. Místní organizace mj. koordinují programy pro zvyšování kvalifikace, hledání zaměstnání a ve spolupráci s podniky vytvářejí pracovní místa. Vše financují prodejem darovaného ošacení a výrobků pro domácnost, které by jinak byly zlikvidovány, ve více než 3200 obchodech a online. Ke skladování, manipulaci a přepravě zboží mezi jednotlivými provozy dosud využívaly dřevěných palet a krabic z vlnité lepenky. Při tom bývalo zboží poškozeno, vznikaly náklady na opakované balení a nebyla plně využita kapacita skladů ani přívěsů.