30. Mezinárodní veletrh obalů a tisku EmbaxPrint, 27. února až 2. března 2018

30. Mezinárodní veletrh obalů a tisku EmbaxPrint, 27. února až 2. března 2018

ZLATÝ EmbaxPrint 2018

Veletrhy Brno zvou k účasti v soutěži ZLATÝ EmbaxPrint  2018, která má za cíl zvýraznit a následně ocenit špičkové exponáty a novinky, jež se budou na veletrhu EmbaxPrint prezentovat. V letošním roce soutěž po delší době osamostatnili od souběžně probíhajícího veletrhu Salima. Zlatý EmbaxPrint má nové logo, zrevidované kategorie a v neposlední řadě také novou hodnotitelskou komisi.

Kategorie soutěže

1. ZPRACOVATELSKÉ STROJE (stroje na výrobu obalů, balicí stroje, tiskové stroje)
2. PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ
3. INOVACE
4. EKOLOGICKÝ PŘÍNOS (řešení, produkt, technologie)
5, OBALY, DESIGN, MARKETING

- Uzávěrka přihlášek:     16. 2. 2018
- Hodnocení exponátů:  27. 2. 2018 od 9.00 do 13.00 (první den veletrhu)
- Vyhlášení výsledků:     27. 2. 2018 na slavnostním večeru 
- Registrační poplatek:   2 000 Kč za jednu přihlášku, 1 000 Kč za každou další

ZLATÝ EMBAXPRINT 2018 – Stanovy a přihláška do soutěže

Benefity pro účastníky:
- medializace na webu www.bvv.cz a případně u mediálních partnerů
- zvýraznění přihlášeného exponátu na webu www.bvv.cz
- označení expozice první den veletrhu

Benefity pro oceněné:
- symbol soutěže s logem Zlatý EmbaxPrint
- diplom
- možnost pracovat s oceněním (poskytneme logo v křivkách, foto z předávání atd.) v rámci jejich marketingových aktivit

Kontakt:
Jana Machulová, tel.: 541 152 129, mobil: 724 337 464, e-mail: jmachulova@bvv.cz