Smurfit Kappa Bag-in-Box partnerem mezinárodní soutěže vín

Smurfit Kappa Bag-in-Box partnerem mezinárodní soutěže vín

Smurfit Kappa, francouzský závod vyrábějící obaly Bag-in-Box®, se stal oficiálním partnerem společnosti Concours International.
Společnost uzavřela toto strategické partnerství již před čtyřmi lety, od té doby se soutěž, ve které se utká na 130 vinařství z 15 zemí, stala důvěryhodnou platformou pro spotřebitele. Soutěž vyhodnotí ty nejlepší z nejlepších v balení Bag-in-Box. V loňském roce porota hodnotila vzorky z téměř 400 vín.
Účastnilo se 120 odborných degustátorů, ale jen ta nejlepší vinařství získala označení „Nejlepší víno v krabici“. Vinařský průmysl zaznamenal prudký nárůst počtu prémiových vín dostupných v balení Bag-in-Box. Například ve Francii je růst hodnoty vyšší než růst objemu a ve Spojených státech jsou prémiová vína nejdynamičtějším segmentem právě v BIB. Rostoucí popularita mezi spotřebiteli je důsledkem rostoucího povědomí o těchto druzích obalů a uznání jejich uživatelské přívětivosti a vhodnosti pro delší dobu skladovatelnosti obsahu. Důsledkem technologických prvků celého obalového systému BIB, zahrnujícího vnitřní sáčky, Vitop® stáčecí kohout a vnější obal – box, je, že kvalita a vlastnosti vína se udrží ještě několik týdnů po otevření obalu.
Firma Smurfit Kappa Bag-in-Box a její partner soutěže Concours International sdílejí stejné cíle vedoucí ke zlepšení celkové kvality obalů Bag-in-Box na vína a podporují současný růst BIB na trhu s vínem. Soutěž poskytuje vhodnou příležitost k tomu, aby výrobci vína zvýšili u spotřebitelů povědomí o kvalitních vínech v těchto zajímavých obalech.

Další setkání Concours se uskuteční 23. března 2018 v Toulouse, Francie.

Podívejte se na webové stránky https://best-wine-in-box.com/en/welcome/, abyste se dozvěděli více o soutěži a přihlásili se do 19. února 2018.

Další informace poskytne:
Veronika Nečasová, e-mail:Veronika.necasova@smurfitkappa.fr