Rozšířená realita přivádí láhve k životu

Rozšířená realita přivádí láhve k životu

Přední britský výrobce obalového skla a stáčírna Encirc nabízí svým zákazníkům novou službu rozšířené reality (augmented reality, AR). Tato služba promítá počítačem generovaný návrh skleněného obalu do zákazníkova zorného pole pomocí iOS aplikace na tabletu nebo smartphonu. Zákazníci uvidí návrhy v reálném prostředí, dostanou možnost pohybovat jimi a rychle je opravovat. Služba staví na kombinaci s konstrukcí obalu v CAD softwaru. CAD a AR společně zajistí optimalizaci technické kvality výrobku při zachování žádoucího estetického vzhledu.

Ve sklářském průmyslu je klíčové vyrábět lehké obaly, které jsou trvale udržitelné a zvyšují hospodárnost přepravy. Jenomže příliš tenké sklo nevydrží buď výrobu, nebo přepravu, tudíž vyžaduje přísné zkoušky. Typický proces výroby a zkoušení prototypu trvá kolem deseti týdnů. Za použití AR může Encirc poslat návrhy do virtuálních zátěžových zkoušek, jež dávají výsledky srovnatelné s testováním ve skutečném světě, ale jsou dokončeny do týdne. Encirc tak získá představu, jak se budou prototypy chovat ve fázi pokusů.

Rob Coates, konstruktér a grafický designér, Encirc: „AR mohou zákazníci a agentury využívat na dálku a vzájemně spolupracovat po celém světě, ukázat produkt v odlišných prostředích nebo vedle podobných či konkurenčních výrobků.“